Udostępnij:

Przewoźnik odpowiada nie tylko za zniszczony towar w transporcie ale również za szkody następcze i utracone korzyści

Miło nam poinformować, że Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, V Wydział Gospodarczy zasądził od ubezpieczyciela na rzecz przewoźnika umownego, którego reprezentowałem całość żądanej kwoty (kilkadziesiąt tysięcy złotych) wraz z ustawowymi odsetkami od sierpnia 2021 r.

Klient zlecił podwykonawcy przewóz chemii budowlanej z zastrzeżeniem, że cysterna powinna zostać umyta w certyfikowanej myjni. Jak się okazało, podwykonawca samodzielnie umył cysternę, nie posiadając do tego odpowiednich narzędzi oraz uprawnień i w konsekwencji przewożony towar został zanieczyszczony.

W trakcie produkcji, w wyniku dodania zanieczyszczonego towaru, stwierdzono całkowitą niezdatność do użytku wyprodukowanego towaru (20 ton szpachli budowlanej). Przyczyną szkody było nienależyte umycie cysterny z piasku i innych minerałów przez podwykonawcę.

Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie z polisy OC przewoźnika ale jedynie za towar przewożony w cysternie, natomiast odmówił zapłaty za zanieczyszczony produkt gotowy.

W procesie wykazałem, że podwykonawca zachował się rażąco niedbale nie myjąc cysterny w certyfikowanej myjni, a co za tym idzie zgodne z art. 86 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe „Przewidziane w ustawie ograniczenia wysokości odszkodowania nie mają zastosowania, jeżeli szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika”

W związku z powyższym osoba uprawniona może dochodzić od przewoźnika pełnego odszkodowania, obejmującego zarówno straty (damnum emergens), jak i utracone, lecz spodziewane korzyści, które mogłaby osiągnąć, gdyby jej szkody nie wyrządzono (lucrum cessans).

Z uwagi na powyższe, należy pamiętać aby polisa OC przewoźnika zawierała m.in. ochronę z tytułu rażącego niedbalstwa z bardzo wysoką sumą gwarancyjną.

Radca prawny Jerzy Klimkowski

Galicja Brokers oferuje ubezpieczenie OC przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym z bardzo szerokim zakresem ochrony

Przeczytaj: