Udostępnij:

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych  NIE CHRONI OD SZKÓD W ŚRODOWISKU spowodowanych np. w wyniku wycieku chemikaliów z płonących akumulatorów litowo-jonowych!

Konieczne jest dodatkowe ubezpieczenie!

Kilka dni temu doszło do tragicznego wypadku na autostradzie A2 w Niemczech, w którym spaliły się przewożone ciężarówką akumulatory litowo-jonowe co doprowadziło do skażenia środowiska.

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody: polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska, np. gdy do zanieczyszczenia gleby dojdzie na skutek wycieku oleju napędowego z baku samochodowego. Oznacza to, że polisa komunikacyjna OC posiadacza pojazdu nie chroni finansowo przewoźnika przed takimi szkodami i musi on je naprawić z własnej kieszeni.

Koszty usunięcia, neutralizacji lub oczyszczania gleby z substancji zanieczyszczających mogą sięgać dziesiątki, a na nawet setki tysięcy złotych/euro. Koszty te wynikają m.in. z konieczności usunięcia skażonego gruntu pojazdami przeznaczonymi do przewozu materiałów niebezpiecznych, wypełnienie wykopu czystą ziemią i mikroorganizmami wspomagającymi rozkład substancji ropopochodnych, monitorowanie skażenia przed odpowiednie służby itd.

Galicja Brokers oferuje ubezpieczenie OC środowiskowe, chroniące od w/w zdarzeń.

Zapraszamy do kontaktu.

Przeczytaj: