Udostępnij:

Kradzież towaru w Anglii

Kradzież towaru w Anglii na parkingu wskazanym przez odbiorcę towaru.

Miło mi poinformować, że na skutek wniesionej przeze mnie apelacji Sąd Okręgowy w Tarnowie V Wydział Gospodarczy zasądził od Towarzystwa Ubezpieczeń na rzecz mocodawcy całą żądaną kwotę wraz z odsetkami ustawowymi.

Kierowca dojechał na miejsce rozładunku w Anglii około godziny 22.00. Zaparkował pojazd na parkingu dla pojazdów ciężarowych przy zakładzie w którym miał nastąpić rozładunek ubrań. Rano okazało się, że plandeka jest rozcięta, a część towaru została skradziona.

Ubezpieczyciel uznał, że miejsce postoju wybrane przez kierowcę nie spełnia wymogów określonych w polisie ubezpieczenia i odmówił wypłaty odszkodowania. Sąd pierwszej instancji podzielił stanowisko Towarzystwa Ubezpieczeń, nieprawidłowo interpretując zapisy umowy ubezpieczenia OCP. Spór dotyczył również zasady walutowości, czy wartość przedmiotu sporu powinna być wyrażona w PLN czy GBP.

Na skutek wniesionej przeze mnie apelacji, Sąd Okręgowy w Tarnowie V Wydział Gospodarczy podzielił w całości wyrażone przeze mnie argumenty dotyczące zapisów umowy OCP i ich interpretacji i zasądził od Towarzystwa Ubezpieczeń na rzecz mocodawcy całą żądaną kwotę (kilkadziesiąt tysięcy złotych) wraz z ustawowymi odsetkami.

Radca prawny Jerzy Klimkowski

Przeczytaj: