O nas - Galicja Brokers, ubezpieczenia flot, OC, AC, OC przewoźnika, OC spedytora, likwidacja szkód.

O nas

Od wielu lat pracujemy dla Was. Zaufały nam już setki klientów.

Szanowni Państwo

Galicję Brokers tworzy zespół osób, które nabyły duże doświadczenie i wysokie kwalifikacje pracując przez wiele lat w największych firmach ubezpieczeniowych w Polsce, w obszarze sprzedaży ubezpieczeń, relacji z klientami oraz likwidacji szkód. Cechuje nas wysoka jakość świadczonych usług oraz indywidualne podejście do klienta.

Radca prawny Jerzy Klimkowski

Ukończył stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz trzy i pół letnią aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie zakończoną egzaminem radcowskim złożonym przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Sprawiedliwości.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie dochodzenia przed sądami odszkodowań komunikacyjnych, majątkowych, osobowych, następstw nieszczęśliwych wypadków, które nabył prowadząc od wielu lat Kancelarię Radcy Prawnego oraz pracując przez osiem lat w PZU S.A. w Centrum Likwidacji Szkód i Odszkodowań gdzie przeszedł kolejne szczeble kariery zawodowej w tym:

 • kierował oddziałem Centrum Likwidacji Szkód ubezpieczyciela;
 • podejmował decyzje oraz składał oświadczenia o przyznaniu odszkodowań lub świadczeń w szkodach komunikacyjnych, majątkowych, osobowych, następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), w wysokości kilku milionów złotych miesięcznie;
 • ukończył szereg kursów z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczycieli, likwidacji szkód ubezpieczeniowych, zarządzania zespołem, czasem pracy, efektywnej komunikacji, negocjacji itd.

Broker Ryszard Bednarski

Absolwent Politechniki Krakowskiej na Wydziale Mechanicznym na kierunku Transport. Uzyskał tytuł magistra inżyniera eksploatacji pojazdów samochodowych. Posiada uprawnienia Brokera Ubezpieczeniowego nadane przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Specjalista w zakresie prawa ubezpieczeniowego, likwidacji szkód komunikacyjnych i majątkowych, poprawy bezpieczeństwa i oceny ryzyka we flotach samochodowych, sprzedaży ubezpieczeń korporacyjnych dla największych firm w Polsce. Posiada wieloletnie doświadczenie, które nabył pracując w PZU S.A., m.in jako:

 • rzeczoznawca pojazdów samochodowych w pionie Technicznej Likwidacji Szkód w Pojeździe (sporządzanie ekspertyz technicznych, wycen wartości pojazdów, kosztorysów naprawy pojazdów);
 • specjalista w zakresie merytorycznej likwidacji szkód komunikacyjnych i majątkowych. Na swoim koncie posiada kilka tysięcy zlikwidowanych szkód;
 • trener szkoleniowy z zakresu likwidacji szkód dla agentów i multiagentów;
 • ukończył szereg kursów z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczycieli, likwidacji szkód ubezpieczeniowych, systemów eksperckich Audatex, Eurotax, Infoekspert itd.

Broker Marcin Warzyca

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Posiada uprawnienia Brokera Ubezpieczeniowego nadane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wieloletni pracownik PZU SA.

Specjalista w zakresie produktów bankowych, leasingów, ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych, poprawy bezpieczeństwa i oceny ryzyka we flotach samochodowych, sprzedaży ubezpieczeń korporacyjnych dla największych firm w Polsce. Doświadczenie menedżerskie zdobywał zarządzając rejonem sprzedaży w jednej z największych firm z sektora FMCG (fast-moving consumer goods).

Twórca procedur i raportów skierowanych dla branży transportowej ułatwiających zarządzanie, analizę ryzyka oraz minimalizujące szkodowość flot samochodowych.

Paweł Miąsik

Wieloletni współpracownik Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce oraz Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego w charakterze wykładowcy – eksperta. Posiada dziesięcioletni staż pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie – Naczelnik Wydziału Inspekcji. Zajmuje się prowadzeniem szkoleń dla inspektorów transportu drogowego oraz kandydatów na inspektorów organizowanych przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie w zakresie: czasu pracy kierowców, przepisów transportu drogowego, zabezpieczenia ładunków ponadto przepisów dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych ADR. Nadto prowadzeni szkolenia dla kierowców w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych ADR. Doświadczenie zawodowe w zakresie przepisów dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych (kontrole drogowe, udział w charakterze członka komisji w egzaminach na Doradcę ds. Bezpieczeństwa w przewozie towarów niebezpiecznych, wykładowca). Prowadzenie szkoleń dla funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej oraz Służby Celnej z zakresu transportu drogowego, przewozu towarów niebezpiecznych, czasu pracy. Prowadzenie szkoleń zawodowych dla kierowców – kwalifikacja wstępna, szkolenia okresowe. Prowadzenie kursów dla instruktorów nauki jazdy w zakresie bezpieczeństwa oraz przepisów PRD.

Beata Kosturkiewicz

Bogate doświadczenie zawodowe Beatka nabyła pracując w obszarze likwidacji szkódw w TU Warta S.A., Gothaer S.A., Wiener S.A.

W Galicji Brokers pełni funkcję Specjalisty ds. likwidacji szkód komunikacyjnych. Zakres obowiązków:

 • likwidacja szkód komunikacyjnych powstałych w Polsce i za granicą,
 • zgłaszanie szkód ubezpieczycielom,
 • informowanie klientów o stanie likwidacji szkody,
 • koordynacja oględzin uszkodzonego pojazdów,
 • weryfikacja wysokości i zasadności roszczeń,
 • wnoszenie odwołań i zażaleń od decyzji ubezpieczycieli itd.

 

Radca prawny Andrzej Krysta

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego broniąc pracy magisterskiej przygotowanej pod kierunkiem Prof. dr hab. Andrzeja Zolla zatytułowanej: Przestępstwa przeciwko mieniu z użyciem przemocy wobec osoby lub groźby jej użycia w polskim prawie karnym, na tle zmian w ustawodawstwie. W latach 2008-2012 odbywał aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, zakończoną zdanym egzaminem radcowskim.
Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych (sprawy sądowe i pozasądowe, umowy w obrocie gospodarczym, opinie prawne), obsłudze prawnej procesu tworzenia, podziału, łączenia i przekształcania spółek prawa handlowego, prowadzeniu spraw w postępowaniu upadłościowym i naprawczym oraz obsłudze prawnej rynku nieruchomości. Andrzej Krysta posługuje się bardzo dobrze językiem angielskim, w tym prawniczym (opiniowanie i sporządzanie umów oraz innych dokumentów prawnych) oraz bardzo dobrze językiem włoskim i językiem francuskim. www.mrozkrysta.com.pl

Adwokat Kinga Duduś

Ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim. Ukończyła trzy letnią aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie, zakończoną egzaminem adwokackim złożonym przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Sprawiedliwości. Wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie. W ramach prowadzonej działalności posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych, sprawa z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa karnego oraz sprawami z zakresu upadłości konsumenckiej. Dziedziną prywatnych zainteresowań pozostają zagadnienia związane z spawami z zakresu prawa pracy oraz prawem transportowym.         

Adwokat Monika Ćwik

Ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła trzy letnią aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie,  zakończoną egzaminem adwokackim złożonym przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Sprawiedliwości. Wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie. Prowadzi własną Kancelarię Adwokacką w Rzeszowie. W ramach prowadzonej działalności posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych, spraw z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa karnego, prawa pracy oraz sprawami z zakresu upadłości konsumenckiej. Dziedziną prywatnych zainteresowań pozostają zagadnienia związane ze sprawami odszkodowawczymi z uwzględnieniem wypadków komunikacyjnych, błędów medycznych oraz odszkodowań poszkodowanych w wyniku czynów niedozwolonych.

Kinga Chodorek

Ukończyła Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, kierunek: Ekonomia, specjalność: Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze oraz studia licencjackie specjalność: Przedsiębiorstwo w gospodarce regionalnej, a także Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, kierunek: Zarządzanie zasobami ludzkimi.
Doświadczenie zawodowe nabyła pracując m.in. jako Specjalista ds. obsługi szkód komunikacyjnych w Centrum Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU S.A. oraz Generali TU S.A.

Paulina Surowiec

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Specjalność: Zarządzanie w Administracji Publicznej; dyplom z wyróżnieniem. Wieloletni pracownik PZU SA. Stanowiska: Starszy Specjalista ds. Kontroli Ewidencji Umów, St. Specjalista ds. Obsługi Sprzedaży, St. Specjalista ds. Obsługi Dokumentacji Stanowiącej Rozliczenie Produkcji.

Zakres obowiązków m.in:

▪ przygotowywanie raportów i zestawień dotyczących wyników sprzedażowych i portfeli klientów

▪ przyjęcie i weryfikacja dokumentacji ubezpieczeniowej

▪ obsługa i rejestracja dokumentów szkodowych i umów ubezpieczenia w systemie

▪ zarządzanie podręcznym archiwum

▪ telefoniczna obsługa klienta oraz posprzedażowa korespondencja

▪ współpraca z Pionem Sprzedaży, Księgowością i Windykacją

▪ redagowanie pism do urzędów (sądów)

▪ współpraca z urzędami i organami ścigania

▪ obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej

Iwona Kupiec

Absolwentka Akademii Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie, kierunek: Zarządzanie i marketing. Zarządzanie Finansami.

Wieloletni pracownik PZU S.A. Pionu Klienta Korporacyjnego w Krakowie jako Specjalista ds. Sprzedaży oraz Główny Specjalista ds. Technicznej Akceptacji Ryzyka. Zakres obowiązków:

 • aktywne pozyskiwanie nowych Klientów,
 • bieżąca obsługa klientów będących w portfelu PZU SA,
 • budowanie długofalowych relacji biznesowych z klientami,
 • ocena potrzeb klienta i doradztwo w zakresie ubezpieczeń flotowych,
 • nawiązywanie współpracy i utrzymywanie relacji z pośrednikami ubezpieczeniowymi (brokerami, multiagentami, agentami),
 • analiza dokumentacji przetargowych i zapytań ofertowych,
 • przygotowywanie ofert oraz umów generalnych dla klientów flotowych,
 • udział w spotkaniach i negocjacjach z klientami oraz pośrednikami,
 • podejmowanie działań mających na celu zmniejszenie szkodowości klientów flotowych – wdrażanie programu „Fleet Safety”
 • wystawianie dokumentów ubezpieczeniowych,
 • udział w szkoleniach produktowych z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych,
 • realizacja planów sprzedażowych w Pionie Klienta Korporacyjnego,
 • współpraca z Zespołem Underwritingu,
 • współpraca z Pionem Likwidacji Szkód Komunikacyjnych PZU SA.
 • przeprowadzanie szkoleń produktowych dla agentów z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych.

Beata Kucia-Starzyńska

Broker ubezpieczeniowy. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego; Wydział Prawa i Administracji, kierunek prawo.
w PZU S.A., , Gothaer (Wiener). 
Zakres obowiązków w Galicji Brokers:

 • aktywne pozyskiwanie nowych klientów,
 • bieżąca obsługa klientów będących w portfelu brokera,
 • budowanie długofalowych relacji biznesowych z klientami,
 • ocena potrzeb klienta i doradztwo w zakresie ubezpieczeń majątkowych.

Aleksander Mazer

Specjalista ds. likwidacji szkód komunikacyjnych i majątkowych. 20-letnie doświadczenie zdobył pracując w Daewoo Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A., w Polskim Towarzystwie Ubezpieczeń S.A., w Gotahaer S.A., w Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group. Pełnił funkcje:

 • rzeczoznawcy pojazdów samochodowych w pionie Technicznej Likwidacji Szkód w Pojeździe (sporządzanie ekspertyz technicznych, wycen wartości pojazdów);
 • specjalisty w zakresie merytorycznej likwidacji szkód komunikacyjnych i majątkowych;
 • specjalisty ds. rozliczeń i analiz.

Monika Horowska

Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Studia magisterskie profil Rewizja Finansowa.
Przez kilka lat prowadziła własną działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego. Nadto pracowała jako agent ubezpieczeniowy w PZU ŻYCIE S.A. oraz jako multiagent w firmie ubezpieczeniowej, w charakterze specjalisty ds. sprzedaży.
Obowiązki: prowadzenie sprzedaży produktów ubezpieczeniowych (majątkowych oraz życiowych), raportowanie wyników sprzedaży, obsługa marketingowa firmy, aktywne pozyskiwanie klientów, współpraca z Towarzystwami Ubezpieczeń.

Jarosław Łyduch

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, kierunek: Ekonomia, specjalność: Gospodarowanie nieruchomościam.
Doświadczenie zawodowe:

 • PZU S.A., Pion Klienta Korporacyjnego, Oddział Sprzedaży Korporacyjnej Kraków, Specjalista ds. ubezpieczeń korporacyjnych
  – badanie potrzeb klienta w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych,
  – realizacja indywidualnych planów sprzedaży,
  – analiza ryzyka ubezpieczeniowego klienta,
  – negocjacje i tworzenie ofert ubezpieczenia,
  – budowa długotrwałych relacji z klientami, brokerami oraz agentami.
 • Santander Bank Polska S.A., Centralny Obszar Operacji Bankowych, Zespół ds. Zarządzania Gotówką, Główny Specjalista
  – kontrola obsługi sieci bankomatów i wpłatomatów,
  – monitorowanie i wyjaśnianie różnic kasowych w oddziałach Banku i liczarniach zewnętrznych.
 • Deutsche Bank Polska S.A., Departament Wsparcia Operacyjnego i Zarządzania Kosztami, Zespół ds. Zarządzania Gotówką, Główny Specjalista
  – analiza potrzeb gotówkowych oddziałów Banku,
  – monitorowanie poziomu gotówki w oddziałach Banku i liczarniach zewnętrznych, zawieranie transakcji banknotowych z bankami kontrahentami,
  – zarządzanie procesami związanymi z obrotem gotówkowym (księgowanie wpłat klientów Banku, monitorowanie i wyjaśnianie różnic kasowych w oddziałach Banku),
  – rejestracja, aktualizacja, monitoring warunków i zabezpieczeń kredytowych w systemie bankowym, zwalnianie zabezpieczeń po spłacie kredytu,
  – zarządzanie wekslami in blanco zdeponowanymi w Banku.

Małgorzata Judasz

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomiczny w Krakowie, Wydział: finanse i rachunkowość.
Specjalista ds. finansów i ubezpieczeń.
Zakres obowiązków:

 • kompleksowa obsługa klientów Galicji Brokers,
 • budowanie długofalowych relacji biznesowych z klientami,
 • ocena potrzeb klientów i doradztwo w zakresie ubezpieczeń,
 • przygotowywanie ofert oraz umów generalnych dla klientów flotowych,
 • wystawianie dokumentów ubezpieczeniowych.

Bartosz Chłopek

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek: prawo i administracja oraz Akademii Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Studiów Podyplomowych w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Prac.

W Galicji Brokers pełni funkcję Specjalisty ds. likwidacji szkód transportowych w towarze w oparciu o KONWENCJĘ O UMOWIE MIĘDZYNARODOWEGO PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW (CMR). Zakres obowiązków:

 • likwidacja szkód majątkowch (w tym z OC przewoźnika) zaistniałych w Polsce i za granicą,
 • zgłaszanie szkód ubezpieczycielom,
 • informowanie klientów o stanie likwidacji szkody,
 • koordynacja oględzin uszkodzonego mienia,
 • weryfikacja wysokości i zasadności roszczeń w oparciu i Konwencję CMR oraz prawo przewozowe,
 • wnoszenie odwołań i zażaleń od decyzji ubezpieczycieli itd.

Anna Trojan

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomiczny w Krakowie, kierunek: zarządzanie i marketing. Wieloletni pracownik PZU S.A. oraz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW.
Specjalista ds. finansów i ubezpieczeń.

Zakres obowiązków:

 • kompleksowa obsługa klientów Galicji Brokers,
 • budowanie długofalowych relacji biznesowych z klientami,
 • ocena potrzeb klientów i doradztwo w zakresie ubezpieczeń,
 • przygotowywanie ofert oraz umów generalnych dla klientów flotowych,
 • wystawianie dokumentów ubezpieczeniowych.

Anna Łodkowska

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie (aktualnie Uniwerytet Ekonomiczny), Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. Wieloletni pracownik PZU S.A. odpowiedzialna za likwidację szkód majątkowych i odpowiedzialności cywilnej, a następnie za relacje z klietami oraz rozpatrywanie odwołań i reklamacji. 

W Galicji Brokers pełni funkcję Specjalisty ds. likwidacji szkód w towarze w oparciu o KONWENCJĘ O UMOWIE MIĘDZYNARODOWEGO PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW (CMR). Zakres obowiązków:

 • likwidacja szkód majątkowch (w tym z OC przewoźnika) zaistniałych w Polsce i za granicą,
 • zgłaszanie szkód ubezpieczycielom,
 • informowanie klientów o stanie likwidacji szkody,
 • koordynacja oględzin uszkodzonego mienia,
 • weryfikacja wysokości i zasadności roszczeń w oparciu i Konwencję CMR oraz prawo przewozowe,
 • wnoszenie odwołań i zażaleń od decyzji ubezpieczycieli itd.

Magdalena Czak-Neihibel

Ukończyła Wyższą Szkołę Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Wieloletnie doświadczenie zawodowe Magda zdobyła pracując w obszarze likwidacji szkódw w TU HDI, TU Gothaer S.A., Wiener S.A.

W Galicji Brokers pełni funkcję Specjalisty ds. likwidacji szkód komunikacyjnych. Zakres obowiązków:

 • likwidacja szkód komunikacyjnych powstałych w Polsce i za granicą,
 • zgłaszanie szkód ubezpieczycielom,
 • informowanie klientów o stanie likwidacji szkody,
 • koordynacja oględzin uszkodzonego pojazdów,
 • weryfikacja wysokości i zasadności roszczeń,
 • wnoszenie odwołań i zażaleń od decyzji ubezpieczycieli itd.