Galicja Brokers

GALICJA BROKERS SP. Z O.O.

Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy, wysokość kapitału zakładowego sześć tysięcy zł, kapitał wpłacony w całości.

REGON: 363418043
NIP: 6762499248
KRS: 0000595357

Formularz kontaktowy

Chcemy być w najlepszych relacjach z naszymi klientami, dlatego dbamy o to aby każdy został wysłuchany i otrzymał informację oraz rozwiązanie którego potrzebuje.