My zlikwidujemy nieodpłatnie Twoją szkodę abyś otrzymał należne odszkodowanie.

Czy Tobie lub Twojemu pośrednikowi ubezpieczeniowemu zdarzyło się nieprawidłowo zgłosić szkodę lub podać niewłaściwe okoliczności zdarzenia, co skutkowało odmową lub ograniczeniem wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela?!

Naszym Partnerom zapewniamy nieodpłatną profesjonalną pomoc prawną świadczoną przez radców prawnych i doświadczonych likwidatorów, zarówno w postępowaniu likwidacyjnym jak i sądowym. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu zdobytemu w największych firmach ubezpieczeniowych w Polsce oraz w postępowaniach sądowych, masz gwarancję otrzymania należnego odszkodowania. W celu zaoszczędzenia cennego czasu, pieniędzy i nerwów naszych klientów, już na etapie likwidacji szkód negocjujemy z ubezpieczycielami zawarcie satysfakcjonujących ugód. Jedna z nich przekroczyła 10 000 000,00 zł (dziesięć milionów złotych).

Naszym klientom zlikwidowaliśmy już 1000-ce szkód.

Obsługa prawna

Zapewniamy profesjonalną, nieodpłatną likwidację szkód komunikacyjnych, majątkowych oraz osobowych.

 1. Likwidujemy szkody komunikacyjne, majątkowe (w tym z OC przewoźnika) oraz osobowe powstałe w Polsce i za granicą.
 2. Szkody zagraniczne likwidujemy bezpośrednio w miejscu ich powstania m.in. w Niemczech, Włoszech, Francji, Hiszpanii wg prawa tych państw, co zapewnia wyższe odszkodowanie. 
 3. Współpracujemy z niezależnymi rzeczoznawcami oraz kancelariami adwokackimi z Polski i zagranicy w tym z Niemiec, Włoch, Francji itd. 
 4. To my zgłaszamy szkody ubezpieczycielowi.
 5. Informujemy o stanie likwidacji szkody.
 1. Koordynujemy oględziny pojazdów i mienia.
 2. Weryfikujemy wysokość i prawidłowość wyliczonej szkody.
 3. Weryfikujemy zasadność roszczeń kierowanych za pośrednictwem zagranicznych ubezpieczycieli.
 4. Wnosimy odwołania i zażalenia od decyzji.
 5. Reprezentujemy poszkodowanych przed sądami.
 6. Nadzorujemy postępowania egzekucyjne.

Schemat procedury obiegu dokumentów szkodowych

Ubezpieczyciel

Klient

Broker

Obsługa prawna

Nieuczciwe praktyki ubezpieczycieli i zaniżanie odszkodowań

 1. Stosowanie części alternatywnych zamiast oryginalnych.
 2. Amortyzacja części zamiennych.
 3. Zaniżanie wysokości stawek i ilości rbg za naprawę pojazdu lub mienia.
 4. Nieuzasadniona kasacja pojazdu (szkoda całkowita) i zawyżanie wartości pozostałości (złomu).
 5. Zaniżanie wartości pojazdu poprzez stosowanie korekt.
 1. Nieuzasadnione powoływanie się na rażące niedbalstwo poszkodowanego w celu odmowy odszkodowania.
 2. Skracanie okresu wynajmu pojazdu zastępczego lub zaniżanie stawek.
 3. Bezzasadne odmowy odszkodowań za szkody w towarze wbrew zapisom umownym i Konwencji CMR.
 4. Brak płatności za utratę wartości handlowej pojazdu.
 5. Brak płatności za holowanie lub zaniżanie kosztów.
 6. Brak płatności za utracone zarobki podczas przestoju pojazdu.
 7. Odszkodowanie za szkody w mieniu wyliczane na podstawie wartości rzeczywistej a nie odtworzeniowej.

Zlikwidujemy Twoją szkodę, abyś otrzymał maksymalne odszkodowanie

Chcesz zgłosić szkodę? Napisz do Nas!