IDD - Galicja Brokers, ubezpieczenia flot, OC, AC, OC przewoźnika, OC spedytora, likwidacja szkód.

IDD

IDD – Unijna Dyrektywa Sposobu Dystrybucji Ubezpieczeń

IDD – Unijna Dyrektywa Sposobu Dystrybucji Ubezpieczeń

Zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2017 r., poz. 2486 z późn. zm.), Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie dystrybucji ubezpieczeń z dnia 20 stycznia 2016 roku (Dz.Erz.UE.L nr 26, str. 19 ze zm., Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2017/2359 z dnia 21 września 2017 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 w odniesieniu do wymogów informacyjnych i zasad prowadzenia działalności mających zastosowanie do dystrybucji ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych oraz innymi aktami prawnymi, niniejszym przekazujemy Państwu informacje dotyczące pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz uprawnień klienta instytucji rynku finansowego.

Jesteś zaintertesowany analizą Twoich potrzeb? Wypełnij poniższy formularz i skontaktujemy się z Tobą


INFORMACJA DLA KLIENTÓW DOTYCZĄCA DYSTRYBUCJI UBEZPIECZEŃ PROCEDURA SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI DB PATRON FORMULARZE ZŁOŻENIA REKLAMACJI

 

 

Czy jesteś zainteresowany?

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania. Jeżeli chcesz, abyśmy pomogli Ci w Twojej sprawie lub masz jakiekolwiek pytania — nie zwlekaj,  skontaktuj się z nami!