Udostępnij:

UWAGA WIADUKT – RAŻĄCE NIEDBALSTWO KIEROWCY POD WPŁYWEM ALKOHOLU!

UWAGA WIADUKT – RAŻĄCE NIEDBALSTWO KIEROWCY POD WPŁYWEM ALKOHOLU!

Czy wiecie, co to jest rażące niedbalstwo? To takie zachowanie, które narusza podstawowe zasady bezpieczeństwa i ostrożności na drodze.

Przykładem rażącego niedbalstwa jest wydarzenie sprzed kilku dni we włoskiej Genui, gdzie pijany kierowca ciężarówki zignorował znak B-16 i wjechał pod za niski wiadukt. W efekcie dwie nowe ciężarówki uległy zniszczeniu.

W takich i podobnych przypadkach podstawowe ubezpieczenie autocasco oraz OC przewoźnika drogowego nie chroni przed szkodami w pojeździe i w towarze. Zgodnie z art. 827. § 1. k.c. Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli ubezpieczający wyrządził szkodę umyślnie; w razie rażącego niedbalstwa odszkodowanie nie należy się…

Ale nie musi tak być! Jeśli zdecydujecie się na ubezpieczenie od Galicja Brokers, będziecie chronieni przed takimi zdarzeniami, nawet jeśli spowodują je Wasi kierowcy.

Galicja Brokers oferuje ubezpieczenia z bardzo szerokim zakresem ochrony.

Zdjęcia: Comune di Genova

Przeczytaj: