Udostępnij:

UFG nakłada kary za brak OC ppm, po wygaśnięciu czasowej 30-dniowej rejestracji pojazdu!

W ostatnim czasie moi klienci alarmują, że UFG masowo nakłada kary za brak OC ppm, po wygaśnięciu czasowej 30-dniowej rejestracji pojazdu. Wg mnie takie działanie jest bezzasadne i należy odwoływać się od decyzji.

1/ Zgodnie z art. Art.  29.  1.1. ustawy Ubezpieczenia obowiązkowe, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych: „Posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych: najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu mechanicznego … ale nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu do ruchu”

2/ Zgodnie z art. 74 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy prawo o ruchu drogowym: „Czasowej rejestracji dokonuje się na okres nieprzekraczający 30 dni…Po upływie terminu czasowej rejestracji tablice rejestracyjne zwraca się do organu, który je wydał…”

W tym stanie rzeczy należy uznać, że czasowa rejestracja pojazdu nie może być utożsamiana z rejestracją pojazdu, o której mowa w art. 72 u.p.r.d. Nadto po upływie 30-dniowej czasowej rejestracji pojazdu należy przyjąć, że pojazd nie jest pojazdem zarejestrowanym, a co za tym idzie na posiadaczu pojazdu nie ciąży obowiązek ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Radca prawny Jerzy Klimkowski

Przeczytaj: