Udostępnij:

Zasady postępowania kierowcy w przypadku szkody komunikacyjnej w Niemczech.

Zasady postępowania kierowcy w przypadku szkody komunikacyjnej w Niemczech

W pierwszej kolejności w sytuacji, w której jesteśmy stroną poszkodowaną zawsze zalecam wezwanie policji. W przeciwieństwie do większości krajów europejskich, policja niemiecka przyjeżdża na miejsce zdarzenia.

Z reguły policja nie wskazuje odpowiedzialnego za szkodę, nie mniej sporządza raport, w którym opisuje przebieg zdarzenia, dane kierowców, numery rejestracyjne pojazdów, dane towarzystw ubezpieczeń itd. Następnie funkcjonariusze przekazują stronom wizytówkę z danymi kontaktowymi policji. Dzięki temu zarówno ubezpieczyciel sprawcy, jak również poszkodowany może osobiście wystąpić do policji o przesłanie notatki urzędowej. Można to zrobić za pośrednictwem adresu e-mail. W swojej praktyce nie spotkałem się z sytuacją, w której policja niemiecka odmówiłaby udostępnienia raportu ze swojej interwencji.
W sytuacji gdy nie wzywamy policji (nie polecam), wraz ze sprawcą szkody należy dokładnie uzupełnić i podpisać druk „wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym”, który większość z nas posiada w pojeździe. Jeżeli to możliwe, proszę wykonać zdjęcia dokumentów sprawcy tj. prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, co ułatwi i przyspieszy proces likwidacji szkody w towarzystwie ubezpieczeń.
Jednocześnie w celach dowodowych (również wówczas gdy wzywamy policję) zalecam wykonanie zdjęć na miejscu zdarzenia. W dzisiejszych czasach niemal każdy z nas posiada telefon z aparatem cyfrowym. Zdjęcia powinny obrazować położenie pojazdów na drodze (przód, tył, po przekątnej) wraz z tablicami rejestracyjnymi, znaki drogowe, otoczenie itd., a następnie strefę uszkodzeń. W sytuacji, gdy szkoda została wyrządzona naczepą połączoną z ciągnikiem siodłowym, obligatoryjnie należy spisać również numery rejestracyjne ciągnika. Wynika to z faktu, że w kilku krajach europejskich, w tym w Niemczech i Polsce, pomimo szkody wyrządzonej naczepą, odszkodowanie wypłacane jest z polisy OC ciągnika siodłowego.

Zgłoszenie szkody do towarzystwa ubezpieczeń sprawcy szkody

Aby ustalić korespondenta w Polsce zagranicznego ubezpieczyciela sprawcy szkody, proszę wystąpić z zapytaniem do Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych na adres e-mail: pbuk@pbuk.pl W zapytaniu należy podać następujące dane:
– numer rejestracyjny pojazdu sprawcy,
– datę szkody,
– kraj, w którym doszło do kolizji/wypadku.
W ciągu 48 godzin, PBUK wskaże nam dane towarzystwa, w którym ubezpieczony jest pojazd sprawcy oraz korespondenta w Polsce, do którego należy zgłosić roszczenie. Korespondent to nominowany przedstawiciel zagranicznego ubezpieczyciela, zatwierdzony przez biuro narodowe kraju zdarzenia, którego zadaniem jest likwidacja szkód powstałych w kraju, w którym jest ustanowiony, a spowodowanych przez kierującego posiadającego ważne ubezpieczenie OC zagranicznego ubezpieczyciela.

Podstawa prawna roszczenia

W przypadku szkody na terenie Niemiec, prawem właściwym do rozstrzygnięcia sporu jest prawo niemieckie. Nie ma przy tym znaczenia kraj pochodzenia uczestników zdarzenia oraz rejestracja pojazdów. Oznacza to, że korespondent w Polsce (np. PZU S.A, TUiR Warta, Ergo Hestia itd.) ma obowiązek stosować prawo niemieckie w zakresie ustalenia odpowiedzialności oraz wysokości szkody. Zgodnie z prawem niemieckim, poszkodowanemu należy się rekompensata wszystkich skutków szkody zarówno majątkowej, jak i na osobie jeśli taka wystąpi.
Galicja Brokers zapewnia likwidację szkód bezpośrednio w towarzystwach ubezpieczeniowych w Niemczech, dzięki czemu odszkodowanie jest kilkakrotnie wyższe od odszkodowania wypłacanego przez korespondenta w Polsce.

Radca prawny

Jerzy Klimowski

Przeczytaj: