Udostępnij:

OC POSIADACZA POJAZDU NIE CHRONI OD SZKÓD W ŚRODOWISKU NP. W WYNIKU WYCIEKU PALIWA Z BAKU SAMOCHODOWEGO!

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody: polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska, np. gdy do zanieczyszczenia gleby dojdzie na skutek wycieku oleju napędowego z baku samochodowego. Oznacza to, że polisa komunikacyjna OC posiadacza pojazdu nie chroni finansowo przewoźnika przed takimi szkodami i musi on je naprawić z własnej kieszeni.
Koszty usunięcia, neutralizacji lub oczyszczania gleby z substancji zanieczyszczających mogą sięgać dziesiątki, a na nawet setki tysięcy złotych. Koszty te wynikają m.in. z konieczności usunięcia skażonego gruntu pojazdami przeznaczonymi do przewozu materiałów niebezpiecznych, wypełnienie wykopu czystą ziemią i mikroorganizmami wspomagającymi rozkład substancji ropopochodnych, monitorowanie skażenia przed odpowiednie służby itd.
Galicja Brokers oferuje ubezpieczenie OC środowiskowe, gwarantujące wypłatę odszkodowania przez zakład ubezpieczeń na wypadek szkody w środowisku. Zachęcamy do kontaktu.

Przeczytaj: