Udostępnij:

Jak należy płacić za polisy ubezpieczeniowe aby Towarzystwo Ubezpieczeń nie zaliczyło wpłaty na poczet starych zaległości – również tych przedawnionych?

Jak należy płacić za polisy ubezpieczeniowe aby Towarzystwo Ubezpieczeń nie zaliczyło wpłaty na poczet starych zaległości – również tych przedawnionych?
Często zdarza się, że ubezpieczony wpłaca pieniądze na konto Towarzystwo Ubezpieczeń (TU) nie wskazując wyraźnie w tytule przelewu numeru polisy za którą płaci. Następnie klient otrzymuje informację od TU, że to zaliczyło sobie wpłatę na poczet innych – starych nieopłaconych polis. Mogą to być również zaległości przedawnione co oznacza, że wcale nie musieliśmy za nie płacić (wystarczy oświadczenie o przedawnieniu roszczeń). Działanie TU jest zgodne z art. 451 § 3 k.c.
Aby uniknąć powyższej sytuacji, ubezpieczony powinien w tytule przelewu wskazać wyraźnie za co płaci np. podać numer polisy, numer faktury itd. Takie oświadczenie jest wiążące dla wierzyciela, który musi zaliczyć wpłatę na ten konkretny dług. Nie może wpłaty zaliczyć na inne zobowiązania dłużnika. Tak stanowi art. 451 § 1 k.c.
Opisana sytuacja odnosi się do płatności za polisy ubezpieczeniowe, jednak proszę pamiętać, że zaliczanie płatności na poczet długów tego samego rodzaju dotyczy wszystkich transakcji handlowych na rynku.
Radca prawny Jerzy Klimkowski

Przeczytaj: