Udostępnij:

Osobista i finansowa odpowiedzialność kierowcy za wyrządzenie szkody po użyciu alkoholu.

W pewnych okolicznościach kierowca ponosi osobistą i finansową odpowiedzialność za szkodę. Wówczas ubezpieczycielowi przysługuje regres do kierowcy z tytułu wypłaconego odszkodowania/zadośćuczynienia z polisy OC właściciela pojazdu – art. 43 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.

Regres do kierowcy występuje gdy ten:

1. Umyślnie wyrządził szkodę.

2. Po użyciu alkoholu (od 0,2 promila), narkotyków.

3. Zbiegł z miejsca zdarzenia.

4. Wszedł w posiadanie pojazdu w wyniku przestępstwa.

5. Brak uprawnień do kierowania pojazdem.

6. Brak obowiązkowego ubezpieczenia OC – tu odpowiedzialność solidarna kierowcy i właściciela firmy (regres UFG).

Na dzień dzisiejszy kierowcy, którzy wyrządzili szkody prowadząc pojazdy po użyciu alkoholu mają do oddania ubezpieczycielom od 45-50 mln zł.

Przeczytaj: