Udostępnij:

Spedytor odpowiada za kradzież towaru przez przewoźnika, pomimo weryfikacji na TRANS.EU

Spedytor ponosi odpowiedzialność za kradzież towaru przez przewoźnika, pomimo jego weryfikacji na giełdzie TRANS.EU!

Nierzadko występują kradzieże towarów przez podmioty podszywające się pod legalnie działające firmy transportowe.

Zgodnie z art. 799 kodeksu cywilnego „Spedytor jest odpowiedzialny za przewoźników i dalszych spedytorów, którymi posługuje się przy wykonaniu zlecenia, chyba że nie ponosi winy w wyborze”. Istnieje błędne przekonanie wśród firm spedycyjnych, że weryfikacja przewoźnika na giełdzie TRANS.EU czy TimoCom zwalnia spedytora od odpowiedzialności. Tymczasem jak wynika z orzecznictwa sądów powszechnych, weryfikacja przewoźnika za pomocą giełd transportowych Trans czy TimoCom jest niewystarczająca, właśnie ze względu na powszechne kradzieże towarów przez podmioty podszywające się pod autentycznych przewoźników operujących na w/w giełdach. Oznacza to, że spedytor w takich sytuacjach ponosi odpowiedzialność za winę w wyborze. Podjęte przez spedytora czynnosći w celu weryfikacji przewoźnika dają podstawę do przyjęcia, że nie zachował od należytej staranności w świetle art. 355 k.c., a nawet dopuścił się rażącego niedbalstwa w tym zakresie. W związku z powyższym bardzo ważne jest posiadanie polisy ubezpieczeniowej OCS z szerokim zakresem chroniącym spedytorów od takich zdarzeń.

Radca prawny Jerzy Klimkowski

Przeczytaj: