Udostępnij:

Jakie ubezpieczenie chroni od szkody wyrządzonej wózkiem widłowym lub dźwigiem!

Jakie ubezpieczenie chroni od szkody wyrządzonej wózkiem widłowym lub dźwigiem! Na podstawie załączonego filmu z rozładunku maszyny proszę o odpowiedź, czy dźwig był wykorzystywany jako środek transportu czy może jako narzędzie pracy oraz z jakiego ubezpieczenia należy w takiej sytuacji skorzystać aby otrzymać odszkodowanie 🙂

Niejednemu z Państwa operator wózka widłowego lub dźwigu uszkodził podczas załadunku/rozładunku naczepę lub towar. Powstaje wówczas dylemat czy szkodę należy zlikwidować z OC posiadacza pojazdu mechanicznego (wózka) czy może z polisy OC działalności gospodarczej przedsiębiorstwa? Należy zaznaczyć, że oba te ubezpieczenia są dobrowolne, co oznacza, że firmy rzadko posiadają oba z nich, co jednak powinno być normą. Problem pojawia się również na etapie likwidacji szkody u ubezpieczycieli, którzy za każdym razem uważają, że powinna być ona zlikwidowana z tej drugiej polisy, która została zawarta u konkurencji.

Powyższe wątpliwości rozstrzygnął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 18 września 2019 r. W przypadku szkód wyrządzonych przez pojazdy będące równocześnie maszynami roboczymi o odpowiedzialności z tytułu OC komunikacyjnego przesądzać będzie w jakiej funkcji pojazd był wykorzystywany w chwili wyrządzenia szkody: czy była to funkcja robocza czy funkcja środka transportu. Przy zachowaniu szerokiej definicji „pojazdu w ruchu” – odpowiedzialność posiadacza pojazdu (ubezpieczyciela) zależy od funkcji, jakiej służył pojazd w chwili wypadku, i nie powstaje, gdy w takiej chwili pojazd nie był wykorzystywany jako środek transportu, ale jako narzędzie pracy.

Radca prawny Jerzy Klimkowski

Przeczytaj: