Udostępnij:

Przewoźniku odpowiadasz za podwykonawcę jak za swoje czynności i zaniedbania

Częstą praktyką firm transportowych jest podzlecanie przewozów towarów bez należytego sprawdzenia zakresu ochrony jaki zleceniobiorca posiada w swojej polisie OCP w ruchu krajowym i międzynarodowym.

I tak, gdy dochodzi do kradzieży lub zniszczenia towaru w transporcie okazuje się, że ubezpieczenie nie chroni od szkód np. z tytułu rażącego niedbalstwa, jazdy pod wpływem alkoholu, czy parkowania w miejscu w którym zatrzymał się pojazd. W konsekwencji ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania z polisy podwykonawcy.

Należy pamiętać, że poszkodowany ma roszczenie bezpośrednio do przewoźnika umownego, a więc tego któremu zlecił transport i nie interesuje go kto w rzeczywiście realizował przewóz. W takiej sytuacji pozostaje nam skorzystać z własnej polisy OCP. Tyle, że wypłata odszkodowania z naszej polisy spowoduje, że kolejna polisa będzie już kilkukrotnie droższa niż ta dotychczasowa. Dlatego zalecam dokładną weryfikację polis OCP.

Zgodnie z art. 3 Konwencji CMR „Przy stosowaniu niniejszej Konwencji przewoźnik odpowiada, jak za swoje własne czynności i zaniedbania, za czynności i zaniedbania swoich pracowników i wszystkich innych osób, do których usług odwołuje się w celu wykonania przewozu, kiedy ci pracownicy lub te osoby działają w wykonaniu swych funkcji”.

Masz wątpliwości co do zakresu ochrony w swojej polisie OCP lub polisie podwykonawcy – zadzwoń lub napisz do nas.

Radca prawny Jerzy Klimkowski

Przeczytaj: