Udostępnij:

Koszty sprzątania drogi z płynów silnikowych pokryje ubezpieczenie OC ppm. 

Koszty sprzątania drogi z płynów silnikowych pokryje ubezpieczenie OC ppm.

Ale uwaga! szkody w środowisku z OC ppm już nie zlikwidujemy.

W dniu 20 stycznia 2022 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której stwierdził, że „sprawca wypadku komunikacyjnego i zakład ubezpieczeń, z którym sprawca wypadku jest związany umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody związane z ruchem tych pojazdów, odpowiadają wobec zarządcy drogi za szkodę spowodowaną zanieczyszczeniami drogi płynami silnikowymi”. Sygn. akt III CZP 9/22

UWAGA

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody: polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska, np. gdy do zanieczyszczenia gleby dojdzie na skutek wycieku oleju napędowego z baku samochodowego. Oznacza to, że polisa komunikacyjna OC ppm nie chroni finansowo przewoźnika przed takimi szkodami i musi on je naprawić z własnej kieszeni. W takiej sytuacji należy zawrzeć dodatkowe ubezpieczenie chroniące od takich szkód.

Koszty usunięcia, neutralizacji lub oczyszczania gleby z substancji zanieczyszczających mogą sięgać dziesiątki, a na nawet setki tysięcy złotych. Koszty te wynikają m.in. z konieczności usunięcia skażonego gruntu pojazdami przeznaczonymi do przewozu materiałów niebezpiecznych, wypełnienie wykopu czystą ziemią i mikroorganizmami wspomagającymi rozkład substancji ropopochodnych, monitorowanie skażenia przed odpowiednie służby itd.

Radca prawny Jerzy Klimkowski

Przeczytaj: