Udostępnij:

Holenderskie naczepy nie mają ubezpieczenia OC.

Holenderskie naczepy nie mają ubezpieczenia OC. Policja bezzasadnie wręcza mandaty.

A co z odszkodowaniem w przypadku szkody wyrządzonej taką naczepą?!

1. Wielu przewoźników w Polsce korzysta z holenderskich naczep. Należy pamiętać, że w tym kraju ubezpieczenie OC naczepy jest nieobowiązkowe. Na wniosek przewoźników, mając na uwadze kwestie ekonomiczne, niemiecki prawodawca też zmierza do takiego rozwiązania. Pojawiają się głosy, że polska policja podczas kontroli karze kierowców mandatami za brak OC naczepy. Jest to działanie bezprawne, bowiem zastosowanie ma tu zasada wzajemności pomiędzy umawiającymi się krajami. W skrócie polska policja ma respektować holenderskie prawo.

2. Wynika to z art. 95. ust. 1 w zw. z art. 25 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, które stanowią:

Przepisy rozdziału nie dotyczą: posiadaczy i kierujących pojazdami mechanicznymi zarejestrowanymi w państwach, o których mowa w art. 25 ust. 2;

25 ust. 2. Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje, na zasadzie wzajemności, również zdarzenia powstałe na terytoriach państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. A dlaczego tak jest? Otóż w przypadku szkody wyrządzonej naczepą odszkodowanie wypłacane jest z OC pojazdu ciągnącego a więc np. ciągnika. Dotyczy to wszystkich europejskich krajów.

4. W takiej sytuacji nasuwa się pytanie dlaczego w Polsce i innych krajach ubezpieczenie OC naczepy jest obowiązkowe. A to dlatego, że zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych z ubezpieczenia OC posiadacza przyczepy wypłacane jest odszkodowanie w sytuacji, gdy szkoda jest spowodowana przyczepą, która:

1) nie jest złączona z pojazdem silnikowym ciągnącym albo

2) odłączyła się od pojazdu silnikowego ciągnącego i przestała się już toczyć.

5. I teraz wyobraźmy sobie, że holenderska naczepa samowolnie stacza się ze wzniesienia i uderza w nasz samochód, dom lub ogrodzenie. W takiej sytuacje pozostaje nam roszczenie bezpośrednio do holenderskiego posiadacza o zapłatę odszkodowania. Prawnie jest to o wiele bardziej skomplikowane, niż skorzystanie z polisy OC

Radca prawny Jerzy Klimkowski

Galicja Brokers oferuje kompleksowe ubezpieczenia dla firm transportowych oraz profesjonalną likwidację szkód komunikacyjnych i w towarze.

Broker polecany przez Stowarzyszenie przewoźników OZPTD zrzeszające ponad 1200 firm transportowych.

Zdjęcie źródło: Komenda Powiatowa PSP w Mrągowie

Przeczytaj: