Udostępnij:

Coraz więcej kradzieży towarów przez fałszywych przewoźników!

Coraz więcej kradzieży towarów przez fałszywych przewoźników.

!Spedytorze pamiętaj, że ponosisz odpowiedzialność za wybór rzetelnego przewoźnika!

!Czy w związku z tym posiadasz polisę OC spedytora z szerokim zakresem ochrony!

Miło mi poinformować, że Sąd Okręgowy w Krakowie zasądził od Towarzystwa Ubezpieczeń na rzecz klienta – którego reprezentowałem – prowadzącego działalność spedycyjną, kwotę 114 000 zł z odsetkami ustawowymi od 2019 r. do dnia zapłaty oraz kosztami sądowymi.

Pokrótce, firma spedycyjna zleciła przewóz towaru czeskiemu przewoźnikowi, który posiadał konto i dobre opinie na platformie Trans.eu. Niestety przewoźnik ukradł towar. Jak się okazało, w tym czasie ta sama firma nie dostarczyła 18 innych ładunków w całej Europie. Właściciel towaru otrzymał odszkodowanie z polisy Cargo, a następnie jego ubezpieczyciel wystąpił z regresem do mojego klienta. W związku z tym, wezwałem Towarzystwo Ubezpieczeń do zapłaty na rzecz ubezpieczyciela Cargo z polisy OC spedytora mojego klienta. Zakład Ubezpieczeń odmówił zapłaty wskazując, że odszkodowanie z polisy OCS nie przysługuje i że o odszkodowanie należy ubiegać się z ubezpieczenia OC czeskiego przewoźnika. W związku z powyższym, w imieniu firmy spedycyjnej zawarłem ugodę z ubezpieczycielem CARGO na ratalną spłatę zadłużenia, a następnie pozwałem do sądu ubezpieczyciela, w ramach polisy OCS mojego klienta.

Wyrokiem z dnia 24 listopada 2022 r. Sąd Okręgowy zasądził od Towarzystwa Ubezpieczeń na rzecz klienta całą żądaną kwotę z polisy OCS. Sąd podzielił moją argumentację, że firma spedycyjna nie dochowała należytej staranności podczas wyboru przewoźnika i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność. Wobec faktu, że polisa OCS chroniła spedytora w takich sytuacjach, to obowiązek zapłaty leży po stronie ubezpieczyciela.

Zgodnie z art. 799 kodeksu cywilnego „Spedytor jest odpowiedzialny za przewoźników i dalszych spedytorów, którymi posługuje się przy wykonaniu zlecenia, chyba że nie ponosi winy w wyborze”.

W związku z powyższym bardzo ważne jest posiadanie polisy ubezpieczeniowej OCS z szerokim zakresem chroniącym spedytorów od takich zdarzeń.

Radca prawny Jerzy Klimkowski

Przeczytaj: