Udostępnij:

Ogromny pożar w firmie transportowej w Drogobyczy.

Ogromny pożar w firmie transportowej w Drogobyczy. Wielka strata, a przed właścicielem skomplikowany proces uzyskania odszkodowania za spalone pojazdy i jeszcze trudniejszy w zakresie zaspokojenia właścicieli zniszczonych ładunków.

W dniu 25.12.2022 r. na terenie firmy transportowej w Drogobyczy spłonęły całkowicie cztery zestawy, a kolejne dwa uległy poważnemu uszkodzeniu. Zakładając, że pojazdy należały do jednego przedsiębiorcy, a naczepy wypełnione były towarem należącym do osób trzecich, przed właścicielem długa i kręta droga do uzyskania odszkodowania za pojazdy oraz jeszcze trudniejsza w zakresie wypłaty odszkodowania na rzecz właścicieli towarów.

Nie znam przyczyny pożaru, nie mniej jednak w sprawie należy wykorzystać następujące  ubezpieczenia:

  1. Dobrowolne ubezpieczenie autocasco do wszystkich spalonych pojazdów tego samego właściciela. UWAGA! Nie ma tu zastosowania OC p.p.m ponieważ zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody majątkowe wyrządzone „samemu sobie”.
  2. Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym i międzynarodowym – do spalonego towaru znajdującego się na wszystkich pojazdach należących do tego samego właściciela. Średnia suma gwarancyjna w ubezpieczeniach OCP w ruchu międzynarodowym to 300 000/400 000 EUR, czy to wystarczy?

UWAGA! Nie ma tu zastosowania OC p.p.m ponieważ zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody w ładunku przewożonym za opłatą.

  1. Jeśli poza pierwszym pojazdem, który był przyczyną pożaru (np. samozapłon), pozostałe pojazdy należą do innych właścicieli, Ci będą mogli skorzystać z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – właściciela pierwszej ciężarówki. Z tego ubezpieczenia odzyskają również odszkodowanie za spalony towar.

Zgodnie z  ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych UFGiPBUK, suma gwarancyjna w przypadku szkód w mieniu wynosi 1 050 000 euro. Czy to wystarczy?

  1. Jeżeli do pożaru doszło na skutek podpalenia przez nieznanych sprawców pierwszego pojazdu, a następnie ogień rozprzestrzenił się na pozostałe, to właściciel pierwszej ciężarówki może uchylić się od odpowiedzialności za szkody w pozostałych zestawach i ładunkach należących do osób trzecich, powołując się na przesłanki egzoneracyjne. Mianowicie, że do szkody doszło z winy osoby trzeciej za którą posiadacz pojazdu mechanicznego nie odpowiada.

Z powyższego wynika, że ustalenie przyczyny pożaru ma kluczowe znaczenie dla powstania odpowiedzialności i uruchomienia ubezpieczeń, a także dla ewentualnego uchylenia się od odpowiedzialności właściciela pojazdu lub właściciela bazy transportowej. Aby nie komplikować jeszcze bardziej sprawy, nie poruszam kwestii ubezpieczenia OC działalności gospodarczej.

Radca prawny Jerzy Klimkowski

Przeczytaj: