Udostępnij:

Kierowco uciekając z miejsca zdarzenia narażasz się na odpowiedzialność cywilno-karną!

Kierowco uciekając z miejsca zdarzenia narażasz się na odpowiedzialność cywilno-karną, taką jak w przypadku jazdy pod wpływem alkoholu!

Nie warto uciekać z miejsca zdarzenia komunikacyjnego. Zgodnie z art. 43 ust. 4 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, kierowca który zbiegł z miejsca zdarzenia zobowiązany jest do zwroty odszkodowania wypłaconego na rzecz poszkodowanego przez Towarzystwo Ubezpieczeń z polisy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Nadto osoba która zbiegła z miejsca zdarzenia robi to umyślnie w celu uniknięcia odpowiedzialności. W związku z tym, ustawodawca w art. 178 § 1 kodeksu karnego przewidział surowszą odpowiedzialność karną dla takiego sprawcy i zrównał ją z odpowiedzialnością sprawcy, który spowodował zdarzenie, znajdując się w stanie nietrzeźwości.

W załączeniu film obrazujący nieostrożne zachowanie kierowcy na drodze, a następnie ucieczkę z miejsca zdarzenia.

Radca prawny Jerzy Klimkowski

Przeczytaj: