Udostępnij:

Opóźnienie dostawy towaru a odszkodowanie w świetle Konwencji CMR.

Zgodnie z art. 23 ust. 5 Konwencji CMR w przypadku opóźnienia dostawy towaru przez przewoźnika, poszkodowanemu przysługuje roszczenie z tego tytułu, które nie może jednak przekraczać wysokości przewoźnego. 

Należy jednak pamiętać, że odszkodowanie należy się poszkodowanemu tylko wówczas gdy udowodni, że nastąpiła z tego tytułu dla niego szkoda i ma na to 21 dni od dnia dostawy.

Radca prawny Jerzy Klimkowski

Przeczytaj: