Udostępnij:

Bezzasadne zatrzymywanie frachtów przez spedytorów

Nagminną praktyką firm spedycyjnych jest zatrzymywanie należnych przewoźnikom frachtów w związku z uszkodzeniem towaru w przewozie. Należy podkreślić, że w 90% spraw jest to działanie bezzasadne.

Spedycji tylko w dwóch przypadkach przysługuje zatrzymanie frachtu należnego przewoźnikowi:

a/ gdy właściciel towaru (poszkodowany) przeleje na spedytora wierzytelności z tytułu szkody w towarze w myśl art. 509 §  1 k.c.  

albo

b/ gdy spedytor zapłaci za szkodę w towarze i tym samym wstąpi w prawa zaspokojonego wierzyciela – art. 518 §  1.  k.c.

Radca prawny Jerzy Klimkowski

Przeczytaj: