Andrzej Krysta

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego broniąc pracy magisterskiej przygotowanej pod kierunkiem Prof. dr hab. Andrzeja Zolla

Jerzy Klimkowski

Specjalista w zakresie prawa ubezpieczeniowego oraz dochodzenia odszkodowań komunikacyjnych, majątkowych, osobowych.