Kamila Szubryt-Kuc

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jerzy Klimkowski

Specjalista w zakresie prawa ubezpieczeniowego oraz dochodzenia odszkodowań komunikacyjnych, majątkowych, osobowych.