Andrzej Krysta

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego broniąc pracy magisterskiej przygotowanej pod kierunkiem Prof. dr hab. Andrzeja Zolla zatytułowanej: Przestępstwa przeciwko mieniu z użyciem przemocy wobec osoby lub groźby jej użycia w polskim prawie karnym, na tle zmian w ustawodawstwie. W latach 2008-2012 odbywał aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, zakończoną zdanym egzaminem radcowskim.
Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych (sprawy sądowe i pozasądowe, umowy w obrocie gospodarczym, opinie prawne), obsłudze prawnej procesu tworzenia, podziału, łączenia i przekształcania spółek prawa handlowego, prowadzeniu spraw w postępowaniu upadłościowym i naprawczym oraz obsłudze prawnej rynku nieruchomości. Andrzej Krysta posługuje się bardzo dobrze językiem angielskim, w tym prawniczym (opiniowanie i sporządzanie umów oraz innych dokumentów prawnych) oraz bardzo dobrze językiem włoskim i językiem francuskim. www.mrozkrysta.com.pl

Zarząd firmy

Członkowie Zarządu firmy
Galicja Brokers