Kamila Szubryt-Kuc

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Następnie odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, zakończoną zdanym egzaminem radcowskim.
Specjalizuje się w prawie administracyjnym i cywilnym, w tym w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczycieli.

Zarząd firmy

Członkowie Zarządu firmy
Galicja Brokers