Jerzy Klimkowski

Ukończył stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz trzy i pół letnią aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie zakończoną egzaminem radcowskim złożonym przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Sprawiedliwości.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie dochodzenia przed sądami odszkodowań komunikacyjnych, majątkowych, osobowych, następstw nieszczęśliwych wypadków, które nabył prowadząc od wielu lat Kancelarię Radcy Prawnego oraz pracując przez osiem lat w PZU S.A. w Centrum Likwidacji Szkód i Odszkodowań gdzie przeszedł kolejne szczeble kariery zawodowej w tym:

  • kierował oddziałem Centrum Likwidacji Szkód ubezpieczyciela;
  • podejmował decyzje oraz składał oświadczenia o przyznaniu odszkodowań lub świadczeń w szkodach komunikacyjnych, majątkowych, osobowych, następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), w wysokości kilku milionów złotych miesięcznie;
  • ukończył szereg kursów z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczycieli, likwidacji szkód ubezpieczeniowych, zarządzania zespołem, czasem pracy, efektywnej komunikacji, negocjacji itd.
Zarząd firmy

Członkowie Zarządu firmy
Galicja Brokers