Udostępnij:

„Polski transport drogowy bezpieczeństwo i jakość w aspekcie nowych regulacji prawnych” – Wrocław 21.04.2018

Zarząd Regionu Dolnośląskiego pod kierunkiem Przewodniczącego Włodzimierza Balcerka oraz przy współudziale Zarządu Głównego OZPTD w dniu 21.04.2018 r. zorganizował we Wrocławiu konferencję poświęconą zagadnieniom bezpieczeństwa w transporcie drogowym. W spotkaniu uczestniczyli  przedstawiciele Galicji Brokers. Ryszard Bednarski wygłosił wykład na temat aktualnej sytuacji ubezpieczeniowej na rynku, prewencji szkodowej oraz likwidacji szkód zagranicznych. 

Po raz pierwszy uczestnikami spotkania oprócz przewoźników byli zaproszeni uczniowie szkoły branżowej kształcących się w zawodzie kierowca – mechanik.

Obrady rozpoczęto po wniesieniu na salę sztandaru Organizacji przez poczet sztandarowy.

Prelegentami byli zaproszeni goście reprezentujący Instytut Transportu Samochodowego, Inspektorat Wojewódzki ITD, Policję i Państwową Inspekcję Pracy.

Oprócz zagadnień związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem ruchu drogowego omówiono również sprawy związane z zatrudnieniem kierowców i sytuacją wynikającą z prac Komisji Europejskiej nad pakietem mobilności oraz prac Komisji Trójstronnej w zakresie krajowego systemu płac . Związek jest przeciwny proponowanym zmianom opartym o bliżej niedoprecyzowaną średnią płacę obciążaną opłatami podatkowymi
i ubezpieczeniowymi (ZUS) oraz likwidacją diet.

Dyskutowano również sprawę ograniczenia wwozu paliwa z państw poza unijnych w ilości ponad 200 litrów uzyskując całkowite poparcie przez uczestników Konferencji propozycji wprowadzanej przez Ministerstwo Finansów .

Miłym akcentem było wręczenie odznaczeń resortowych przez Dyrektora Gabinetu Politycznego Ministerstwa Infrastruktury p. Łukasza Smółkę.

Odznaczeniami „ Zasłużony dla Transportu RP ” zostali uhonorowani Koledzy:

  • Ilnicki Władysław,
  • Jasiński Roman,
  • Kostrzewa Krzysztof,
  • Plasan Jacek,
  • Probala Jerzy,
  • Wojtasik Andrzej

Dyrektor Gabinetu Politycznego Ministerstwa Infrastruktury Pan Łukasz Smółka złożył gratulacje i podziękowania przewoźnikom oraz poinformował zebranych o bieżących pracach Ministerstwa Infrastruktury dotyczących najbardziej palących problemów  branży.

W imieniu organizatorów podziękowania i kwiaty Dyrektorowi Łukaszowi Smółce wręczyli Przewodniczący Piotr Litwiński i Włodzimierz Balcerek.

Kapituła odznaki „Zasłużony dla OZPTD” przyznała wyróżnienia, które wręczył Kolegom Przewodniczący Związku Piotr Litwiński:

  • Srebrna Odznaka Honorowa – Dec Władysław i Krosta Mateusz,
  • Brązowa Odznaka Honorowa – Cyga Dariusz.

Konferencja została zakończona informacjami dotyczącymi wymagań Ustawy o ochronie danych osobowych (RODO) przedstawionych przez reprezentantów firmy ZETO Koszalin. Wrocławskie spotkanie przewoźników zakończył wspólny obiad. (źródło www.ozptd.pl)

Przeczytaj:

Z sali sądowej

Skutecznie dochodzimy przez sądami należne odszkodowania od Towarzystw Ubezpieczeń