Udostępnij:

Zaniżanie odszkodowań na podstawie cen części alternatywnych niskiej jakości.

Towarzystwa Ubezpieczeń bezzasadnie zaniżają odszkodowania z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, poprzez przyznawanie do naprawy części alternatywnych zamiast oryginalnych, powołując się przy tym na rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2010 r. w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych. Jak orzekł Sąd Najwyższy w Składzie Siedmiu Sędziów w dniu 20.06.2012 r. (sygn. III CZP 85/11), zawarte w rozporządzeniu definicje, różnicujące rodzaje części zamiennych, zostały określone na potrzeby tych aktów prawnych, a nie systemu naprawienia szkody podlegającego zasadom art. 361 i 363 k.c., nie mogą być zatem traktowane jako upoważniające ubezpieczyciela do powołania się na możliwość zwolnienia się z obowiązku naprawienia szkody przez zapłatę równowartości części „o porównywalnej jakości” z częściami oryginalnymi.

Przeczytaj: