Udostępnij:

Kto odpowiada za zabezpieczenie ładunku na naczepie?

Wbrew powszechnej opinii, to nie przewoźnik ponosi odpowiedzialność za załadunek i zabezpieczenie towaru na naczepie, lecza nadawca  (chyba że strony umowy przewozu umówiły się inaczej). Jednak jeśli przewoźnik widzi wadliwie załadowaną przesyłkę i nie wnosi żadnych uwag, może zostać uznany za działającego rażąco niedbale.

Zgodnie art. 43 Prawa przewozowego  [Czynności ładunkowe]

  1. Jeżeli umowa lub przepis szczególny nie stanowią inaczej, czynności ładunkowe należą odpowiednio do obowiązków nadawcy lub odbiorcy.
  2. Nadawca, odbiorca lub inny podmiot wykonujący czynności ładunkowe jest obowiązany wykonać je w sposób zapewniający przewóz przesyłki towarowej zgodnie z przepisami ruchu drogowego i przepisami o drogach publicznych, a w szczególności niepowodujący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, przekroczenia dopuszczalnej masy pojazdów lub przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi.

Art. 17 ust 4c. CMR Uwzględniając postanowienia artykułu 18, ustępy 2 do 5, przewoźnik jest zwolniony od swej odpowiedzialności, jeżeli zaginięcie lub uszkodzenie towaru powstało ze szczególnego niebezpieczeństwa wynikającego z jednej lub kilku następujących przyczyn: c) manipulowanie, ładowanie, rozmieszczenie lub wyładowanie towaru przez nadawcę lub przez odbiorcę albo przez osoby działające na rachunek nadawcy lub odbiorcy;

radca prawny Jerzy Klimkowski

Przeczytaj: