Udostępnij:

KTO ODPOWIADA ZA BLOKADĘ KANAŁU SUESKIEGO?

????Zapewne większość z Państwa słyszała o niemal tygodniowej blokadzie Kanału Sueskiego przez kontenerowiec Ever Given. W związku z tym, ponad 400 statków czekało na tranzyt przez kanał. W normalnych warunkach tą drogą przepływa średnio 50 statków dziennie. Transport ładunków (ropy, gazu, zboża, towarów codziennego użytku oraz artykułów szybko psujących) został znacząco opóźniony. A to oznacza, że właścicielom towarów przysługiwać będą wielomilionowe roszczenia odszkodowawcze.
Pytanie jest do kogo wystąpić o zapłatę?
✅Zgodnie z Konwencją Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowego przewozu towarów, w całości lub częściowo, drogą morską z 2008 r., podobnie jak w Konwencji CMR – armator/przewoźnik zostaje zwolniony z odpowiedzialności jeżeli wykaże, że do zdarzenia doszło w wyniku ❗siły wyższej❗ np. bardzo silny wiatr spowodował przesunięcie statku w poprzek i blokadę szerokiego na 295 m kanału.
✅W tym przypadku dominują jednak głosy że był to ❗błąd kapitana statku.❗ W związku z tym, zgodnie z Konwencją NZ, przewoźnik odpowiada za działania lub zaniechania kapitana lub załogi statku. ❗Jest to sytuacja analogiczna do odpowiedzialności właściciela firmy transportowej za działania lub zaniechania kierowcy ciężarówki.❗ Należy dodać, że za statek odpowiada jego kapitan, a nie kapitan jednostki pilotującej.
✅Właścicielem kontenerowca jest japońska firma Shoei Kise i to do niej (lub jej ubezpieczycieli) należy kierować wszystkie roszczenia. Nawet jeśli poszkodowani skierują roszczenia do ubezpieczycieli towarów (z CARGO) to i tak ostatecznie Towarzystwa Ubezpieczeń – po wypłacie odszkodowania – wystąpią z regresem do armatora statku.

Przeczytaj: