Udostępnij:

Walne Zgromadzenie członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych Galicja

W dniu 21 kwietnia 2017 r. w hotelu Litwiński w Tęgoborzy odbyło się Walne Zgromadzenie członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych Galicja. Prezes Zarządu Piotr Litwiński przedstawił sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2016, w tym sprawozdanie finansowe. Natomiast przewodniczący Rady Nadzorczej Tomasz Ziaja zreferował działalność Rady Nadzorczej za rok 2016. Aktualnie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych Galicja liczy 100 członków.  Po udzieleniu Zarządowi absolutorium, rozpoczęła się gorąca dyskusja na temat aktualnej sytuacji w transporcie w tym m.in.

  • przeciwdziałania negatywnym skutkom tzw. porozumienia „9” państwa UE,
  • ewidencji czasu pracy kierowców, płacy minimalnej, delegacji, ryczałtów za nocleg,
  • wzrostu cen ubezpieczeń komunikacyjnych,
  • ograniczenia wwozu paliwa,
  • uruchomienia szkolnictwa zawodowego kierowców wobec braku ponad 100 tyś zawodowych kierowców itd.

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Galicji Brokers Sp. z o.o., którzy omówili zadania brokera ubezpieczeniowego w obliczu znacznych podwyżek cen polis komunikacyjnych oraz wyjaśniali zawiłości prawne związane z likwidacją szkód i odpowiedzialnością przewoźnika za powierzony mu towar. 

Przeczytaj:

Z sali sądowej

Skutecznie dochodzimy przez sądami należne odszkodowania od Towarzystw Ubezpieczeń