Monika Ćwik

Ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Kinga Duduś

Ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim.