Monika Ćwik

Ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła trzy letnią aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie,  zakończoną egzaminem adwokackim złożonym przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Sprawiedliwości. Wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie. Prowadzi własną Kancelarię Adwokacką w Rzeszowie. W ramach prowadzonej działalności posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych, spraw z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa karnego, prawa pracy oraz sprawami z zakresu upadłości konsumenckiej. Dziedziną prywatnych zainteresowań pozostają zagadnienia związane ze sprawami odszkodowawczymi z uwzględnieniem wypadków komunikacyjnych, błędów medycznych oraz odszkodowań poszkodowanych w wyniku czynów niedozwolonych.

Zarząd firmy

Członkowie Zarządu firmy
Galicja Brokers