Udostępnij:

Polski transport drogowy kontra nowe regulacje ograniczające dostęp do rynku – Tęgoborze 2018r.

W dniach 6-7 września 2018 r. w hotelu Litwiński w Tęgoborzu została zorganizowana konferencja przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych GALICJA oraz Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego (OZPTD) pt. „Polski transport drogowy kontra nowe regulacje ograniczające dostęp do rynku”. W spotkaniu brało udział około 400 przedstawicieli: firm transportowych, producentów pojazdów ciężarowych, Inspekcji Transportu Drogowego, Państwowej Inspekcji Pracy, Polskiej Izby Ubezpieczeń, samorządu, sejmu, rządu w tym minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.  

W panelu prezentacyjnym omówiono m.in.:

  • wybrane aspekty socjalne wykonywania zawodu kierowcy,
  • nowe technologie w transporcie drogowym,
  • determinanty wzrostu składek ubezpieczeń komunikacyjnych,
  • wymagania dotyczące dobrej reputacji przewoźników – nowe przepisy ustawy o transporcie drogowym,
  • protekcjonizm w transporcie ładunków w Europie,
  • administracyjne kształtowanie warunków ekonomicznych wykonywania transportu na jednolitym rynku unijnym,
  • problemy wynikające z przepisów prawa, na które napotykają przewoźnicy w swojej działalności możliwości ich rozwiązywania,
  • odpowiedzialność przewoźnika za rażące niedbalstwo kierowcy oraz kradzież i zabezpieczenie ładunku w świetle Konwencji CMR – wykład wygłosili przedstawiciele Galicji Brokers radca prawny Jerzy Klimkowski oraz broker Ryszard Bednarski.

Przeczytaj:

Z sali sądowej

Skutecznie dochodzimy przez sądami należne odszkodowania od Towarzystw Ubezpieczeń