Paweł Miąsik

Wieloletni współpracownik Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce oraz Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego w charakterze wykładowcy – eksperta. Posiada dziesięcioletni staż pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie – Naczelnik Wydziału Inspekcji. Zajmuje się prowadzeniem szkoleń dla inspektorów transportu drogowego oraz kandydatów na inspektorów organizowanych przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie w zakresie: czasu pracy kierowców, przepisów transportu drogowego, zabezpieczenia ładunków ponadto przepisów dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych ADR. Nadto prowadzeni szkolenia dla kierowców w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych ADR. Doświadczenie zawodowe w zakresie przepisów dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych (kontrole drogowe, udział w charakterze członka komisji w egzaminach na Doradcę ds. Bezpieczeństwa w przewozie towarów niebezpiecznych, wykładowca). Prowadzenie szkoleń dla funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej oraz Służby Celnej z zakresu transportu drogowego, przewozu towarów niebezpiecznych, czasu pracy. Prowadzenie szkoleń zawodowych dla kierowców – kwalifikacja wstępna, szkolenia okresowe. Prowadzenie kursów dla instruktorów nauki jazdy w zakresie bezpieczeństwa oraz przepisów PRD.

Zarząd firmy

Członkowie Zarządu firmy
Galicja Brokers