Jarosław Łyduch

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, kierunek: Ekonomia, specjalność: Gospodarowanie nieruchomościami.
Doświadczenie zawodowe:

 • PZU S.A., Pion Klienta Korporacyjnego, Oddział Sprzedaży Korporacyjnej Kraków, Specjalista ds. ubezpieczeń korporacyjnych
  – badanie potrzeb klienta w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych,
  – realizacja indywidualnych planów sprzedaży,
  – analiza ryzyka ubezpieczeniowego klienta,
  – negocjacje i tworzenie ofert ubezpieczenia,
  – budowa długotrwałych relacji z klientami, brokerami oraz agentami.
 • Santander Bank Polska S.A., Centralny Obszar Operacji Bankowych, Zespół ds. Zarządzania Gotówką, Główny Specjalista
  – kontrola obsługi sieci bankomatów i wpłatomatów,
  – monitorowanie i wyjaśnianie różnic kasowych w oddziałach Banku i liczarniach zewnętrznych.
 • Deutsche Bank Polska S.A., Departament Wsparcia Operacyjnego i Zarządzania Kosztami, Zespół ds. Zarządzania Gotówką, Główny Specjalista
  – analiza potrzeb gotówkowych oddziałów Banku,
  – monitorowanie poziomu gotówki w oddziałach Banku i liczarniach zewnętrznych, zawieranie transakcji banknotowych z bankami kontrahentami,
  – zarządzanie procesami związanymi z obrotem gotówkowym (księgowanie wpłat klientów Banku, monitorowanie i wyjaśnianie różnic kasowych w oddziałach Banku),
  – rejestracja, aktualizacja, monitoring warunków i zabezpieczeń kredytowych w systemie bankowym, zwalnianie zabezpieczeń po spłacie kredytu,
  – zarządzanie wekslami in blanco zdeponowanymi w Banku.
Zarząd firmy

Członkowie Zarządu firmy
Galicja Brokers