Bartosz Chłopek

Broker ubezpieczeniowy. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunki: prawo, administracja oraz Akademii Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Studiów Podyplomowych w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

W Galicji Brokers pełni funkcję Specjalisty ds. likwidacji szkód transportowych w towarze w oparciu o KONWENCJĘ O UMOWIE MIĘDZYNARODOWEGO PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW (CMR). Zakres obowiązków:

  • likwidacja szkód majątkowch (w tym z OC przewoźnika) zaistniałych w Polsce i za granicą,
  • zgłaszanie szkód ubezpieczycielom,
  • informowanie klientów o stanie likwidacji szkody,
  • koordynacja oględzin uszkodzonego mienia,
  • weryfikacja wysokości i zasadności roszczeń w oparciu i Konwencję CMR oraz prawo przewozowe,
  • wnoszenie odwołań i zażaleń od decyzji ubezpieczycieli itd.
Zarząd firmy

Członkowie Zarządu firmy
Galicja Brokers