Aleksander Mazer

Specjalista ds. likwidacji szkód komunikacyjnych i majątkowych. 20-letnie doświadczenie zdobył pracując w Daewoo Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A., w Polskim Towarzystwie Ubezpieczeń S.A., w Gotahaer S.A., w Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group. Pełnił funkcje:

  • rzeczoznawcy pojazdów samochodowych w pionie Technicznej Likwidacji Szkód w Pojeździe (sporządzanie ekspertyz technicznych, wycen wartości pojazdów);
  • specjalisty w zakresie merytorycznej likwidacji szkód komunikacyjnych i majątkowych;
  • specjalisty ds. rozliczeń i analiz.
Zarząd firmy

Członkowie Zarządu firmy
Galicja Brokers