Udostępnij:

Konferencja OZPTD Region Śląski 15.10.2020 r.

Szanowni Państwo.

Pomimo niesprzyjających warunków związanych z pandemią COVID-19, w dniu 15 października w Hotelu „Pogoria Residence”, ul. Piłsudskiego 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza, odbyła się konferencja szkoleniowa adresowana do członków oraz sympatyków Ogólnopolskiego Związku Przedsiębiorców Transportu Drogowego. W konferencji mieli zaszczyt uczestniczyć przedstawiciele Galicji Brokers tj. broker Ryszard Bednarski, broker Marcin Warzyca oraz mec. Jerzy Klimkowski, którzy przedstawili problematykę związaną:

1. Z rolą brokera ubezpieczeniowego w zakresie obsługi firm transportowych i jego wpływ na obniżanie szkodowości we flotach, w kontekście ceny polis ubezpieczeniowych.

2. Odpowiedzialność finansowa i osobista kierowcy za spowodowanie szkody.

3. Brak odpowiedzialności przewoźnika za szkody w towarze w świetle Konwencji CMR.

Dziękujemy za zaproszenie oraz owocną i merytoryczną dyskusję.

Nadto na konferencji omówiono następujące tematy:  

1. Jak nie utracić dobrej reputacji – praktyczne rozwiązania zabezpieczające Przedsiębiorcę przed utratą dobrej reputacji, a zarządzającego transportem, certyfikatu kompetencji zawodowych. Generowanie prawidłowych opisów naruszeń na wydrukach podstawa do obrony i unieważnienia naruszenia. Prawidłowa obsługa tachografu cyfrowego. Używanie art. 12 (WE) 561/2006.
2. Zabezpieczenie majątku i bezpieczne funkcjonowanie na rynku transportowym – sukcesja majątkowa. Otwarcie podmiotu powiązanego celem bezpieczeństwa w funkcjonowaniu oraz optymalizacji podatkowej.
3. Teczka osobowa kierowcy – jak powinna być zbudowana, które zapisy są niezbędne. Podział składników wynagrodzenia. Roszczenia pracownicze. Kierowcy zza wschodniej granicy – jak prawidłowo organizować ich pracę oraz jaką dokumentację powinni mieć przy sobie.
4. Czy zmiany wprowadzone Pakietem Mobilności 20.08.2020 r. sprawią, że firmy będą chciały otwierać odziały w państwach Europy.

Przeczytaj:

Z sali sądowej

Skutecznie dochodzimy przez sądami należne odszkodowania od Towarzystw Ubezpieczeń