Udostępnij:

Wjazd do Wielkiej Brytanii: dokumenty, licencje i zezwolenia❗

Wjazd do Wielkiej Brytanii????

Operatorzy z Unii Europejskiej mogą realizować nieograniczoną liczbę przejazdów do Wielkiej Brytanii, z Wielkiej Brytanii i przez Wielką Brytanię, w tym maksymalnie 2 kursy kabotażowe w Wielkiej Brytanii pod warunkiem, że są one realizowane po kursie z Unii Europejskiej i w ciągu 7 dni od rozładunku w Wielkiej Brytanii.

????Licencja wspólnotowa????

Operatorzy z UE muszą posiadać licencję wydaną przez kraj, w którym mają swoją siedzibę, i zawsze mieć przy sobie kopię licencji wspólnotowej.

????Dokumentacja kierowcy i pojazdu????

Operatorzy z UE realizujący przewozy do, z lub przez terytorium Wielkiej Brytanii muszą mieć przy sobie dowód ubezpieczenia pojazdu i przyczepy. Zielona karta lub inny dowód ubezpieczenia komunikacyjnego są uznawane w Wielkiej Brytanii.

Polisy OC przewoźnika obejmujące swym zakresem Wielką Brytanię pozostają ważne????

Przeczytaj: