Tomasz Woźniak

Wieloletni pracownik biur brokerskich i agencji ubezpieczeniowych.

Łukasz Goldamer

Absolwent Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego na kierunku Zarządzanie w specjalności Rachunkowość. Wieloletni pracownik PZU S.A. i PZU Życie S.A. na stanowisku doradcy klienta.

Anna Trojan

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomiczny w Krakowie, kierunek: zarządzanie i marketing. Wieloletni pracownik PZU S.A. oraz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW.
Specjalista ds. finansów i ubezpieczeń.

Małgorzata Judasz

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomiczny w Krakowie, Wydział: finanse i rachunkowość.