Udostępnij:

Rola brokera ubezpieczeniowego w obliczu znacznych podwyżek cen polis ubezpieczeniowych OC, AC, OCPD.

W dniu 18 marca 2017 r. w Hotelu „Nowy Dwór” w Zaczerniu k/Rzeszowa odbyło się spotkanie przewoźników drogowych zrzeszonych w Regionie Podkarpackim OZPTD.  Tematem zebrania była sytuacja i problemy transportu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem spraw przewozu drewna dłużycowego oraz zasady zatrudniania kierowców.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Galicji Brokers, którzy wygłosili prelekcję na temat „roli brokera ubezpieczeniowego w obliczu znacznych podwyżek cen polis ubezpieczeniowych OC, AC, OCPD”. 

Przeczytaj:

Z sali sądowej

Skutecznie dochodzimy przez sądami należne odszkodowania od Towarzystw Ubezpieczeń