Udostępnij:

BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE DROGOWYM – SYTUACJA POLSKIEGO TRANSPORTU

Konferencja pt.: „BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE DROGOWYM – SYTUACJA POLSKIEGO TRANSPORTU W ŚWIETLE NOWYCH I PROJEKTOWANYCH REGULACJI PRAWNYCH W UE”. W dniach 8-9 września 2017 r. w hotelu Litwiński w Tęgoborzy odbędzie się konferencja z udziałem ponad 350 firm transportowych, przedstawicieli Sejmu i Senatu RP, Rządu, władz lokalnych oraz Galicji Brokers.

Tematyka konferencji:

 • „Protekcjonizm w transporcie ładunków w Europie”
 • „Wybrane zagadnienia z bezpieczeństwa w ruchu drogowym transportu ciężkiego”
 • „Bezpieczeństwo przewozu ładunku, naczepy i samochodu w świetle kłopotów imigracyjnych i aktów wandalizmu”
 • Prezentacje wystawców;
 • „Warunki pracy kierowcy i ich wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym”
 • „Płaca minimalna w różnych państwach UE”
 • „Szkolnictwo zawodowe kierowców podstawą bezpieczeństwa w transporcie
  drogowym”
 • „Informacja na temat prac Trójstronnego Zespołu ds. Transportu Drogowego”
 • Podsumowanie Turnieju Małopolski Mistrz Kierownicy;
 • Dyskusja i podsumowanie konferencji, sformułowanie wniosków;
 • Uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych i branżowych

Wykładowcy: dr hab. Paweł Lesiak – wykładowca SGH w Warszawie, Mariusz Mankiewicz – Wiceprezes Zarządu Dekra Polska Sp. z o.o., Barbara Edelmuller-Generaux – firma Phoenix Security, prof. nzw. dr hab. inż. Marcin Ślęzak – Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego, Łukasz Włoch – Główny Ekspert OCRK, Tomasz Matuszewski – Starosta Gostyniński, Tadeusz Wilk – Dyrektor Departamentu Transportu ZMPD.

Przeczytaj:

Z sali sądowej

Skutecznie dochodzimy przez sądami należne odszkodowania od Towarzystw Ubezpieczeń