Likwidacja szkód - Galicja Brokers, ubezpieczenia flot, OC, AC, OC przewoźnika, OC spedytora, likwidacja szkód.

Likwidacja szkód

Zgłaszanie szkód, nadzór nad likwidacją, wnoszenie odwołań, reprezentacja przed sądami.

Profesjonalna pomoc prawna

Likwidacja szkód – profesjonalna obsługa prawna
Czy Tobie lub Twojemu pośrednikowi ubezpieczeniowemu zdarzyło się nieprawidłowo zgłosić szkodę lub podać niewłaściwe okoliczności zdarzenia, co skutkowało odmową lub ograniczeniem wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela?!

My zlikwidujemy Twoją szkodę, abyś otrzymał maksymalne odszkodowanie

 • likwidujemy szkody komunikacyjne i majątkowe (w tym z OC przewoźnika) zaistniałe w Polsce i za granicą
 • zgłaszamy szkody ubezpieczycielowi
 • informujemy o stanie likwidacji szkody
 • koordynujemy oględziny pojazdów i mienia
 • weryfikujemy wysokość i prawidłowość wyliczonej szkody
 • weryfikujemy zasadność roszczeń zagranicznych ubezpieczycieli
 • współpracujemy z niezależnymi rzeczoznawcami oraz kancelariami prawnymi z Polski i zagranicy
 • wnosimy odwołania i zażalenia
 • reprezentujemy poszkodowanych przed sądami
 • nadzorujemy postępowania egzekucyjne

Nieuczciwe praktyki ubezpieczycieli na zaniżanie odszkodowań:

 • stosowanie części alternatywnych zamiast oryginalnych
 • amortyzacja części zamiennych
 • zaniżanie stawek za naprawę
 • nieuzasadniona kasacja pojazdu (szkoda całkowita)
 • zaniżanie wartości pojazdu
 • zawyżanie wartości pozostałości po szkodzie
 • skracanie okresu wynajmu pojazdu zastępczego lub zaniżanie stawek
 • bezzasadne odmowy odszkodowań za szkody w towarze
 • brak płatności za utratę wartości handlowej pojazdu
 • brak płatności za holowanie lub zaniżanie kosztów
 • brak płatności za utracone zarobki podczas przestoju pojazdu

Likwidacja szkód obsługa prawna

Naszym Partnerom zapewniamy nieodpłatną profesjonalną pomoc prawną świadczoną przez radców prawnych, zarówno w postępowaniu likwidacyjnym jak i sądowym. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu zdobytemu w największych firmach ubezpieczeniowych w Polsce oraz w postępowaniach sądowych, masz gwarancję otrzymania należnego odszkodowania.

 

W celu zaoszczędzenia cennego czasu, pieniędzy i nerwów naszych klientów, już na etapie likwidacji szkód negocjujemy z ubezpieczycielami zawarcie satysfakcjonujących ugód. Jedna z nich przekroczyła 2 000 000,00 zł (dwa miliony złotych).

 

Szkody prosimy zgłaszać na adres e-mail: szkody@galicjabrokers.pl

 

Schemat procedury obiegu dokumentów.

Czy jesteś zainteresowany?

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania. Jeżeli chcesz, abyśmy pomogli Ci w Twojej sprawie lub masz jakiekolwiek pytania — nie zwlekaj, skontaktuj się z nami!