O nas

Od wielu lat pracujemy dla Was. Zaufały nam już setki klientów.

Szanowni Państwo

Galicję Brokers tworzy zespół osób, które nabyły duże doświadczenie i wysokie kwalifikacje pracując przez wiele lat w największych firmach ubezpieczeniowych w Polsce, w obszarze sprzedaży ubezpieczeń, relacji z klientami oraz likwidacji szkód. Cechuje nas wysoka jakość świadczonych usług oraz indywidualne podejście do klienta.

Radca prawny Jerzy Klimkowski

Ukończył stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz trzy i pół letnią aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie zakończoną egzaminem radcowskim złożonym przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Sprawiedliwości.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie dochodzenia przed sądami odszkodowań komunikacyjnych, majątkowych, osobowych, następstw nieszczęśliwych wypadków, które nabył prowadząc od siedmiu lat Kancelarię Radcy Prawnego oraz pracując przez osiem lat w największej firmie ubezpieczeniowej w Polsce w Centrum Likwidacji Szkód i Odszkodowań gdzie przeszedł kolejne szczeble kariery zawodowej w tym:

  • kierował oddziałem Centrum Likwidacji Szkód ubezpieczyciela;
  • podejmował decyzje oraz składał oświadczenia o przyznaniu odszkodowań lub świadczeń w szkodach komunikacyjnych, majątkowych, osobowych, następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), w wysokości kilku milionów złotych miesięcznie;
  • ukończył szereg kursów z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczycieli, likwidacji szkód ubezpieczeniowych, zarządzania zespołem, czasem pracy, efektywnej komunikacji, negocjacji itd.

Broker Ryszard Bednarski

Absolwent Politechniki Krakowskiej na Wydziale Mechanicznym na kierunku Transport. Uzyskał tytuł magistra inżyniera eksploatacji pojazdów samochodowych. Posiada uprawnienia Brokera Ubezpieczeniowego nadane przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Specjalista w zakresie prawa ubezpieczeniowego, likwidacji szkód komunikacyjnych i majątkowych, poprawy bezpieczeństwa i oceny ryzyka we flotach samochodowych, sprzedaży ubezpieczeń korporacyjnych dla największych firm w Polsce. Posiada wieloletnie doświadczenie, które nabył pracując w największej firmie ubezpieczeniowej w Polsce, m.in jako:

  • rzeczoznawca pojazdów samochodowych w pionie Technicznej Likwidacji Szkód w Pojeździe (sporządzanie ekspertyz technicznych, wycen wartości pojazdów, kosztorysów naprawy pojazdów);
  • specjalista w zakresie merytorycznej likwidacji szkód komunikacyjnych i majątkowych. Na swoim koncie posiada kilka tysięcy zlikwidowanych szkód;
  • trener szkoleniowy z zakresu likwidacji szkód dla agentów i multiagentów;
  • ukończył szereg kursów z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczycieli, likwidacji szkód ubezpieczeniowych, systemów eksperckich Audatex, Eurotax, Infoekspert itd.

Broker Marcin Warzyca

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Posiada uprawnienia Brokera Ubezpieczeniowego nadane przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Specjalista w zakresie produktów bankowych, leasingów, ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych, poprawy bezpieczeństwa i oceny ryzyka we flotach samochodowych, sprzedaży ubezpieczeń korporacyjnych dla największych firm w Polsce. Doświadczenie menedżerskie zdobywał zarządzając rejonem sprzedaży w jednej z największych firm z sektora FMCG (fast-moving consumer goods).

Twórca procedur i raportów skierowanych dla branży transportowej ułatwiających zarządzanie, analizę ryzyka oraz minimalizujące szkodowość flot samochodowych.

Radca prawny Iwona Trzósło

Ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Absolwentka z wynikiem bardzo dobrym Wydziału Prawa i Administracji kierunek Prawo Uniwersytetu Śląskiego (1997-2002).
Specjalista z szeroko pojętego zakresu prawa cywilnego (odszkodowania komunikacyjne, majątkowe, odszkodowania ze błędy w sztuce lekarskiej, odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości, odszkodowania za zajęcie działki przez urządzenia przesyłowe). Bogate doświadczenie zawodowe zdobyła m.in.w spółce akcyjnej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – Dom Obrotu Wierzytelnościami Cash Flow S.A. oraz w największym holdingu węglowym w Europie, spółce Skarbu Państwa, Kompanii Węglowej S.A. (w Departamencie Prawnym i Departamencie Zamówień Publicznych).

Przez 4 lata pełniła funkcję kierownika kancelarii radcowskiej w Krakowie, gdzie organizowała i nadzorowała pracę zespołu prawników kancelarii. Posiada również 7-letnie doświadczenie w kancelariach prawnych, prowadzących obsługę sądową firm zajmujących się dochodzeniem odszkodowań. Uczestniczka licznych szkoleń, prowadzonych przez Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej, Fundację Partners Network w Krakowie i Ambasadę USA w Warszawie oraz Centrum Szkoleń Administracji Publicznej w Katowicach. Prowadziła również obsługę prawną podmiotów z sektora NGO. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń metodą warsztatową dla przedsiębiorców. Włada językiem niemieckim, w tym także j. prawniczym (uczestniczka programu „Deutsche Juristen im Gespräch” na UŚ).

Paweł Miąsik

Wieloletni współpracownik Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce oraz Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego w charakterze wykładowcy – eksperta, dziesięcioletni staż pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie – Naczelnik Wydziału Inspekcji; prowadzenie szkoleń dla inspektorów transportu drogowego oraz kandydatów na inspektorów organizowanych przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie w zakresie: czasu pracy kierowców, przepisów transportu drogowego, zabezpieczenia ładunków ponadto przepisów dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych ADR.

Prowadzenie szkoleń dla kierowców w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych ADR. Doświadczenie zawodowe w zakresie przepisów dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych (kontrole drogowe, udział w charakterze członka komisji w egzaminach na Doradcę ds. Bezpieczeństwa w przewozie towarów niebezpiecznych, wykładowca). Prowadzenie szkoleń dla funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej oraz Służby Celnej z zakresu transportu drogowego, przewozu towarów niebezpiecznych, czasu pracy. Prowadzenie szkoleń zawodowych dla kierowców – kwalifikacja wstępna, szkolenia okresowe. Prowadzenie kursów dla instruktorów nauki jazdy w zakresie bezpieczeństwa oraz przepisów PRD.

Karolina Szyda

Absolwentka Akademii Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie na specjalizacji Technologie Chemiczne w Energetyce oraz Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie na specjalizacji Technologia Ropy Naftowej i Gazu. Odbyła staż m.in. w Grupie EDF – Elektrociepłownia, Rafinerii Trzebinia S.A. GRUPA ORLEN, Grupie LOTOS S.A, Rafinerii Gdańsk itd. Pracownik Centrum Likwidacji Szkód PZU SA. Specjalista w zakresie ubezpieczeń z sektora naftowego, gazowniczego, chemicznego oraz górnictwa. 

Piotr Kubatek

Absolwent Politechniki Krakowskiej na Wydziale Mechaniki. Certyfikowany rzeczoznawca pojazdów samochodowych Polskiego Związku Motorowego. Wieloletni pracownik Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A oraz Interrisku. Specjalista w zakresie szacowania szkód komunikacyjnych, sporządzania ekspertyz technicznych, wyceny wartości pojazdów, kosztorysów naprawy pojazdów w systemach eksperckich Audatex, Eurotax, Infoekspert.