O nas - Galicja Brokers, ubezpieczenia flot, OC, AC, OC przewoźnika, OC spedytora, likwidacja szkód.

O nas

Od wielu lat pracujemy dla Was. Zaufały nam już setki klientów.

Szanowni Państwo

Galicję Brokers tworzy zespół osób, które nabyły duże doświadczenie i wysokie kwalifikacje pracując przez wiele lat w największych firmach ubezpieczeniowych w Polsce, w obszarze sprzedaży ubezpieczeń, relacji z klientami oraz likwidacji szkód. Cechuje nas wysoka jakość świadczonych usług oraz indywidualne podejście do klienta.

Radca prawny Jerzy Klimkowski

Ukończył stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz trzy i pół letnią aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie zakończoną egzaminem radcowskim złożonym przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Sprawiedliwości.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie dochodzenia przed sądami odszkodowań komunikacyjnych, majątkowych, osobowych, następstw nieszczęśliwych wypadków, które nabył prowadząc od wielu lat Kancelarię Radcy Prawnego oraz pracując przez osiem lat w PZU S.A. w Centrum Likwidacji Szkód i Odszkodowań gdzie przeszedł kolejne szczeble kariery zawodowej w tym:

 • kierował oddziałem Centrum Likwidacji Szkód ubezpieczyciela;
 • podejmował decyzje oraz składał oświadczenia o przyznaniu odszkodowań lub świadczeń w szkodach komunikacyjnych, majątkowych, osobowych, następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), w wysokości kilku milionów złotych miesięcznie;
 • ukończył szereg kursów z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczycieli, likwidacji szkód ubezpieczeniowych, zarządzania zespołem, czasem pracy, efektywnej komunikacji, negocjacji itd.

Broker Ryszard Bednarski

Absolwent Politechniki Krakowskiej na Wydziale Mechanicznym na kierunku Transport. Uzyskał tytuł magistra inżyniera eksploatacji pojazdów samochodowych. Posiada uprawnienia Brokera Ubezpieczeniowego nadane przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Specjalista w zakresie prawa ubezpieczeniowego, likwidacji szkód komunikacyjnych i majątkowych, poprawy bezpieczeństwa i oceny ryzyka we flotach samochodowych, sprzedaży ubezpieczeń korporacyjnych dla największych firm w Polsce. Posiada wieloletnie doświadczenie, które nabył pracując w PZU S.A., m.in jako:

 • rzeczoznawca pojazdów samochodowych w pionie Technicznej Likwidacji Szkód w Pojeździe (sporządzanie ekspertyz technicznych, wycen wartości pojazdów, kosztorysów naprawy pojazdów);
 • specjalista w zakresie merytorycznej likwidacji szkód komunikacyjnych i majątkowych. Na swoim koncie posiada kilka tysięcy zlikwidowanych szkód;
 • trener szkoleniowy z zakresu likwidacji szkód dla agentów i multiagentów;
 • ukończył szereg kursów z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczycieli, likwidacji szkód ubezpieczeniowych, systemów eksperckich Audatex, Eurotax, Infoekspert itd.

Broker Marcin Warzyca

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Posiada uprawnienia Brokera Ubezpieczeniowego nadane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wieloletni pracownik PZU SA.

Specjalista w zakresie produktów bankowych, leasingów, ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych, poprawy bezpieczeństwa i oceny ryzyka we flotach samochodowych, sprzedaży ubezpieczeń korporacyjnych dla największych firm w Polsce. Doświadczenie menedżerskie zdobywał zarządzając rejonem sprzedaży w jednej z największych firm z sektora FMCG (fast-moving consumer goods).

Twórca procedur i raportów skierowanych dla branży transportowej ułatwiających zarządzanie, analizę ryzyka oraz minimalizujące szkodowość flot samochodowych.

Radca prawny Iwona Trzósło

Ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Absolwentka z wynikiem bardzo dobrym Wydziału Prawa i Administracji kierunek Prawo Uniwersytetu Śląskiego (1997-2002).
Specjalista z szeroko pojętego zakresu prawa cywilnego (odszkodowania komunikacyjne, majątkowe, odszkodowania ze błędy w sztuce lekarskiej, odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości, odszkodowania za zajęcie działki przez urządzenia przesyłowe). Bogate doświadczenie zawodowe zdobyła m.in.w spółce akcyjnej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – Dom Obrotu Wierzytelnościami Cash Flow S.A. oraz w największym holdingu węglowym w Europie, spółce Skarbu Państwa, Kompanii Węglowej S.A. (w Departamencie Prawnym i Departamencie Zamówień Publicznych).

Przez 4 lata pełniła funkcję kierownika kancelarii radcowskiej w Krakowie, gdzie organizowała i nadzorowała pracę zespołu prawników kancelarii. Posiada również 7-letnie doświadczenie w kancelariach prawnych, prowadzących obsługę sądową firm zajmujących się dochodzeniem odszkodowań. Uczestniczka licznych szkoleń, prowadzonych przez Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej, Fundację Partners Network w Krakowie i Ambasadę USA w Warszawie oraz Centrum Szkoleń Administracji Publicznej w Katowicach. Prowadziła również obsługę prawną podmiotów z sektora NGO. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń metodą warsztatową dla przedsiębiorców. Włada językiem niemieckim, w tym także j. prawniczym (uczestniczka programu „Deutsche Juristen im Gespräch” na UŚ).

Paweł Miąsik

Wieloletni współpracownik Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce oraz Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego w charakterze wykładowcy – eksperta. Posiada dziesięcioletni staż pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie – Naczelnik Wydziału Inspekcji. Zajmuje się prowadzeniem szkoleń dla inspektorów transportu drogowego oraz kandydatów na inspektorów organizowanych przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie w zakresie: czasu pracy kierowców, przepisów transportu drogowego, zabezpieczenia ładunków ponadto przepisów dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych ADR. Nadto prowadzeni szkolenia dla kierowców w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych ADR. Doświadczenie zawodowe w zakresie przepisów dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych (kontrole drogowe, udział w charakterze członka komisji w egzaminach na Doradcę ds. Bezpieczeństwa w przewozie towarów niebezpiecznych, wykładowca). Prowadzenie szkoleń dla funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej oraz Służby Celnej z zakresu transportu drogowego, przewozu towarów niebezpiecznych, czasu pracy. Prowadzenie szkoleń zawodowych dla kierowców – kwalifikacja wstępna, szkolenia okresowe. Prowadzenie kursów dla instruktorów nauki jazdy w zakresie bezpieczeństwa oraz przepisów PRD.

Karolina Szyda

Absolwentka Akademii Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie na specjalizacji Technologie Chemiczne w Energetyce oraz Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie na specjalizacji Technologia Ropy Naftowej i Gazu. Odbyła staż m.in. w Grupie EDF – Elektrociepłownia, Rafinerii Trzebinia S.A., Grupie ORLEN, Grupie LOTOS S.A, Rafinerii Gdańsk itd. Pracownik Centrum Likwidacji Szkód PZU SA. Specjalista w zakresie ubezpieczeń z sektora naftowego, gazowniczego, chemicznego oraz górnictwa. 

Radca prawny Andrzej Krysta

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego broniąc pracy magisterskiej przygotowanej pod kierunkiem Prof. dr hab. Andrzeja Zolla zatytułowanej: Przestępstwa przeciwko mieniu z użyciem przemocy wobec osoby lub groźby jej użycia w polskim prawie karnym, na tle zmian w ustawodawstwie. W latach 2008-2012 odbywał aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, zakończoną zdanym egzaminem radcowskim.
Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych (sprawy sądowe i pozasądowe, umowy w obrocie gospodarczym, opinie prawne), obsłudze prawnej procesu tworzenia, podziału, łączenia i przekształcania spółek prawa handlowego, prowadzeniu spraw w postępowaniu upadłościowym i naprawczym oraz obsłudze prawnej rynku nieruchomości. Andrzej Krysta posługuje się bardzo dobrze językiem angielskim, w tym prawniczym (opiniowanie i sporządzanie umów oraz innych dokumentów prawnych) oraz bardzo dobrze językiem włoskim i językiem francuskim. www.mrozkrysta.com.pl

Adwokat Kinga Duduś

Ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim. Ukończyła trzy letnią aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie, zakończoną egzaminem adwokackim złożonym przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Sprawiedliwości. Wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie. W ramach prowadzonej działalności posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych, sprawa z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa karnego oraz sprawami z zakresu upadłości konsumenckiej. Dziedziną prywatnych zainteresowań pozostają zagadnienia związane z spawami z zakresu prawa pracy oraz prawem transportowym.         

Adwokat Monika Ćwik

Ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła trzy letnią aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie,  zakończoną egzaminem adwokackim złożonym przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Sprawiedliwości. Wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie. Prowadzi własną Kancelarię Adwokacką w Rzeszowie. W ramach prowadzonej działalności posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych, spraw z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa karnego, prawa pracy oraz sprawami z zakresu upadłości konsumenckiej. Dziedziną prywatnych zainteresowań pozostają zagadnienia związane ze sprawami odszkodowawczymi z uwzględnieniem wypadków komunikacyjnych, błędów medycznych oraz odszkodowań poszkodowanych w wyniku czynów niedozwolonych.

Adwokat Zuzanna Bromke-Sajdak

Ukończyła Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie (KUL), Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Kierunek: Prawo oraz Centrum Prawa Amerykańskiego przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (studia podyplomowe z zakresu amerykańskiego systemu prawnego). Odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. Od lat prowadzeni Kancelarię Adwokacką. Specjalizacje: prawo ubezpieczeniowe, prawo pracy, prawa karne. Reprezentacja przed sądami i urzędami, udział w negocjacjach, bieżące koordynowanie funkcjonowania firmy. Biegle posługuje się  językiem angielskim (Certificate in Advanced English – CAE)
oraz komunikatywnie językiem francuskim.

Kinga Chodorek

Ukończyła: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, kierunek: Ekonomia, specjalność: Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze oraz studia licencjackie specjalność: Przedsiębiorstwo w gospodarce regionalnej, a także Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, kierunek: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Doświadczenie zawodowe nabyła pracując m.in. jako Specjalista ds. obsługi szkód komunikacyjnych w Centrum Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU S.A. oraz Generali TU S.A.

Paulina Surowiec

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Specjalność: Zarządzanie w Administracji Publicznej; dyplom z wyróżnieniem. Wieloletni pracownik PZU SA. Stanowiska: Starszy Specjalista ds. Kontroli Ewidencji Umów, St. Specjalista ds. Obsługi Sprzedaży, St. Specjalista ds. Obsługi Dokumentacji Stanowiącej Rozliczenie Produkcji.

Zakres obowiązków m.in:

▪ przygotowywanie raportów i zestawień dotyczących wyników sprzedażowych i portfeli klientów

▪ przyjęcie i weryfikacja dokumentacji ubezpieczeniowej

▪ obsługa i rejestracja dokumentów szkodowych i umów ubezpieczenia w systemie

▪ zarządzanie podręcznym archiwum

▪ telefoniczna obsługa klienta oraz posprzedażowa korespondencja

▪ współpraca z Pionem Sprzedaży, Księgowością i Windykacją

▪ redagowanie pism do urzędów (sądów)

▪ współpraca z urzędami i organami ścigania

▪ obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej

Iwona Kupiec

Absolwentka Akademii Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie, kierunek: Zarządzanie i marketing. Zarządzanie Finansami.

Wieloletni pracownik PZU S.A. Pionu Klienta Korporacyjnego w Krakowie jako Specjalista ds. Sprzedaży oraz Główny Specjalista ds. Technicznej Akceptacji Ryzyka. Zakres obowiązków:

 • aktywne pozyskiwanie nowych Klientów,
 • bieżąca obsługa klientów będących w portfelu PZU SA,
 • budowanie długofalowych relacji biznesowych z klientami,
 • ocena potrzeb klienta i doradztwo w zakresie ubezpieczeń flotowych,
 • nawiązywanie współpracy i utrzymywanie relacji z pośrednikami ubezpieczeniowymi (brokerami, multiagentami, agentami),
 • analiza dokumentacji przetargowych i zapytań ofertowych,
 • przygotowywanie ofert oraz umów generalnych dla klientów flotowych,
 • udział w spotkaniach i negocjacjach z klientami oraz pośrednikami,
 • podejmowanie działań mających na celu zmniejszenie szkodowości klientów flotowych – wdrażanie programu „Fleet Safety”
 • wystawianie dokumentów ubezpieczeniowych,
 • udział w szkoleniach produktowych z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych,
 • realizacja planów sprzedażowych w Pionie Klienta Korporacyjnego,
 • współpraca z Zespołem Underwritingu,
 • współpraca z Pionem Likwidacji Szkód Komunikacyjnych PZU SA.
 • przeprowadzanie szkoleń produktowych dla agentów z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych.

Martyna Gibas

Prawnik. Absolwentka Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego w Krakowie. Specjalista w zakresie prawa ubezpieczeniowego. Doświadczenie nabyła pracując m.in. LEX Kancelaria Odszkodowawcza sp.k., Kancelaria Prawna T&W spółka akcyjna, a także prowadząc własną działalność gospodarczą:  Kancelaria Odszkodowawcza Veto Martyna Gibas gdzie pogłębiła nie tylko swoją wiedzę prawniczą, umiejętność zarządzania i zdolności negocjacyjne, ale zdobyła także wiele wartościowych doświadczeń i umiejętności takich jak:
– organizacja pracy, samodzielność w działaniu oraz samodyscyplina
– nawiązywanie i utrzymywanie relacji z klientami
– podejmowanie decyzji i zarządzanie ryzykiem
– budowanie strategii działalności firmy
– monitorowanie budżetu firmy, planowanie wydatków
– negocjowanie warunków ugody pomiędzy stronami, tak aby uniknąć rozstrzygania sprawy przed sądem.

Aleksander Mazer

Specjalista ds. likwidacji szkód komunikacyjnych i majątkowych. 20-letnie doświadczenie zdobył pracując w Daewoo Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A., w Polskim Towarzystwie Ubezpieczeń S.A., w Gotahaer S.A., w Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.   Pełnił funkcje:

 • rzeczoznawcy pojazdów samochodowych w pionie Technicznej Likwidacji Szkód w Pojeździe (sporządzanie ekspertyz technicznych, wycen wartości pojazdów);
 • specjalisty w zakresie merytorycznej likwidacji szkód komunikacyjnych i majątkowych;
 • specjalisty ds. rozliczeń i analiz.

Katarzyna Wnuk

Ukończyła: Uniwersytet Jagielloński, kierunek: Matematyka, specjalność: Matematyka finansowa. Doświadczenie zawodowe nabyła pracując m.in. w PZU S.A. oraz TUiR Warta S.A.
Zakres obowiązków:
– analiza danych ubezpieczeniowych,
– przygotowywanie ofert i obsługa polis komunikacyjnych,
– przeprowadzanie audytów ubezpieczeniowych,
– analiza oceny ryzyka ubezpieczeniowego itd.

Rafał Bandyk

Absolwent Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki, specjalność matematyka w finansach i ekonomii.
Pracował m.in. jako doradca w banku PKO BP S.A. w zakresie sprzedaży produktów bankowości detalicznej oraz produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych, a także w ubezpieczeniowej firmie brokerskiej. Był odpowiedzialny m.in. za:
• aktywne pozyskiwanie klientów oraz ich obsługę ubezpieczeniową,
• budowanie długofalowych relacji biznesowych z klientami,
• przygotowanie raportów, analiz, zestawień,
• ocenę potrzeb klienta oraz doradztwo w zakresie ubezpieczeń flotowych.

Monika Horowska

Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Studia magisterskie profil Rewizja Finansowa.
Przez kilka lat prowadziła własną działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego. Nadto pracowała jako agent ubezpieczeniowy w PZU ŻYCIE S.A. oraz jako multiagent w firmie ubezpieczeniowej, w charakterze specjalisty ds. sprzedaży.
Obowiązki: prowadzenie sprzedaży produktów ubezpieczeniowych (majątkowych oraz życiowych), raportowanie wyników sprzedaży, obsługa marketingowa firmy, aktywne pozyskiwanie klientów, współpraca z Towarzystwami Ubezpieczeń.

Jarosław Łyduch

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, kierunek: Ekonomia, specjalność: Gospodarowanie nieruchomościam.
Doświadczenie zawodowe:

 • PZU S.A., Pion Klienta Korporacyjnego, Oddział Sprzedaży Korporacyjnej Kraków, Specjalista ds. ubezpieczeń korporacyjnych
  – badanie potrzeb klienta w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych,
  – realizacja indywidualnych planów sprzedaży,
  – analiza ryzyka ubezpieczeniowego klienta,
  – negocjacje i tworzenie ofert ubezpieczenia,
  – budowa długotrwałych relacji z klientami, brokerami oraz agentami.
 • Santander Bank Polska S.A., Centralny Obszar Operacji Bankowych, Zespół ds. Zarządzania Gotówką, Główny Specjalista
  – kontrola obsługi sieci bankomatów i wpłatomatów,
  – monitorowanie i wyjaśnianie różnic kasowych w oddziałach Banku i liczarniach zewnętrznych.
 • Deutsche Bank Polska S.A., Departament Wsparcia Operacyjnego i Zarządzania Kosztami, Zespół ds. Zarządzania Gotówką, Główny Specjalista
  – analiza potrzeb gotówkowych oddziałów Banku,
  – monitorowanie poziomu gotówki w oddziałach Banku i liczarniach zewnętrznych, zawieranie transakcji banknotowych z bankami kontrahentami,
  – zarządzanie procesami związanymi z obrotem gotówkowym (księgowanie wpłat klientów Banku, monitorowanie i wyjaśnianie różnic kasowych w oddziałach Banku),
  – rejestracja, aktualizacja, monitoring warunków i zabezpieczeń kredytowych w systemie bankowym, zwalnianie zabezpieczeń po spłacie kredytu,
  – zarządzanie wekslami in blanco zdeponowanymi w Banku.