O nas

Od wielu lat pracujemy dla Was. Zaufały nam już setki klientów.

Szanowni Państwo

Galicję Brokers tworzy zespół osób, które nabyły duże doświadczenie i wysokie kwalifikacje pracując przez wiele lat w największych firmach ubezpieczeniowych w Polsce, w obszarze sprzedaży ubezpieczeń, relacji z klientami oraz likwidacji szkód. Cechuje nas wysoka jakość świadczonych usług oraz indywidualne podejście do klienta.

Radca prawny Jerzy Klimkowski

Ukończył stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz trzy i pół letnią aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie zakończoną egzaminem radcowskim złożonym przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Sprawiedliwości.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie dochodzenia przed sądami odszkodowań komunikacyjnych, majątkowych, osobowych, następstw nieszczęśliwych wypadków, które nabył prowadząc od siedmiu lat Kancelarię Radcy Prawnego oraz pracując przez osiem lat w największej firmie ubezpieczeniowej w Polsce w Centrum Likwidacji Szkód i Odszkodowań gdzie przeszedł kolejne szczeble kariery zawodowej w tym:

  • kierował oddziałem Centrum Likwidacji Szkód ubezpieczyciela;
  • podejmował decyzje oraz składał oświadczenia o przyznaniu odszkodowań lub świadczeń w szkodach komunikacyjnych, majątkowych, osobowych, następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), w wysokości kilku milionów złotych miesięcznie;
  • ukończył szereg kursów z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczycieli, likwidacji szkód ubezpieczeniowych, zarządzania zespołem, czasem pracy, efektywnej komunikacji, negocjacji itd.

Broker Ryszard Bednarski

Absolwent Politechniki Krakowskiej na Wydziale Mechanicznym na kierunku Transport. Uzyskał tytuł magistra inżyniera eksploatacji pojazdów samochodowych. Posiada uprawnienia Brokera Ubezpieczeniowego nadane przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Specjalista w zakresie prawa ubezpieczeniowego, likwidacji szkód komunikacyjnych i majątkowych, poprawy bezpieczeństwa i oceny ryzyka we flotach samochodowych, sprzedaży ubezpieczeń korporacyjnych dla największych firm w Polsce. Posiada wieloletnie doświadczenie, które nabył pracując w największej firmie ubezpieczeniowej w Polsce, m.in jako:

  • rzeczoznawca pojazdów samochodowych w pionie Technicznej Likwidacji Szkód w Pojeździe (sporządzanie ekspertyz technicznych, wycen wartości pojazdów, kosztorysów naprawy pojazdów);
  • specjalista w zakresie merytorycznej likwidacji szkód komunikacyjnych i majątkowych. Na swoim koncie posiada kilka tysięcy zlikwidowanych szkód;
  • trener szkoleniowy z zakresu likwidacji szkód dla agentów i multiagentów;
  • ukończył szereg kursów z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczycieli, likwidacji szkód ubezpieczeniowych, systemów eksperckich Audatex, Eurotax, Infoekspert itd.

Broker Marcin Warzyca

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Posiada uprawnienia Brokera Ubezpieczeniowego nadane przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Specjalista w zakresie produktów bankowych, leasingów, ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych, poprawy bezpieczeństwa i oceny ryzyka we flotach samochodowych, sprzedaży ubezpieczeń korporacyjnych dla największych firm w Polsce. Doświadczenie menedżerskie zdobywał zarządzając rejonem sprzedaży w jednej z największych firm z sektora FMCG (fast-moving consumer goods).

Twórca procedur i raportów skierowanych dla branży transportowej ułatwiających zarządzanie, analizę ryzyka oraz minimalizujące szkodowość flot samochodowych.

Radca prawny Iwona Trzósło

Ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Absolwentka z wynikiem bardzo dobrym Wydziału Prawa i Administracji kierunek Prawo Uniwersytetu Śląskiego (1997-2002).
Specjalista z szeroko pojętego zakresu prawa cywilnego (odszkodowania komunikacyjne, majątkowe, odszkodowania ze błędy w sztuce lekarskiej, odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości, odszkodowania za zajęcie działki przez urządzenia przesyłowe). Bogate doświadczenie zawodowe zdobyła m.in.w spółce akcyjnej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – Dom Obrotu Wierzytelnościami Cash Flow S.A. oraz w największym holdingu węglowym w Europie, spółce Skarbu Państwa, Kompanii Węglowej S.A. (w Departamencie Prawnym i Departamencie Zamówień Publicznych).

Przez 4 lata pełniła funkcję kierownika kancelarii radcowskiej w Krakowie, gdzie organizowała i nadzorowała pracę zespołu prawników kancelarii. Posiada również 7-letnie doświadczenie w kancelariach prawnych, prowadzących obsługę sądową firm zajmujących się dochodzeniem odszkodowań. Uczestniczka licznych szkoleń, prowadzonych przez Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej, Fundację Partners Network w Krakowie i Ambasadę USA w Warszawie oraz Centrum Szkoleń Administracji Publicznej w Katowicach. Prowadziła również obsługę prawną podmiotów z sektora NGO. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń metodą warsztatową dla przedsiębiorców. Włada językiem niemieckim, w tym także j. prawniczym (uczestniczka programu „Deutsche Juristen im Gespräch” na UŚ).

Paweł Miąsik

Wieloletni współpracownik Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce oraz Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego w charakterze wykładowcy – eksperta. Posiada dziesięcioletni staż pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie – Naczelnik Wydziału Inspekcji. Zajmuje się prowadzeniem szkoleń dla inspektorów transportu drogowego oraz kandydatów na inspektorów organizowanych przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie w zakresie: czasu pracy kierowców, przepisów transportu drogowego, zabezpieczenia ładunków ponadto przepisów dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych ADR. Nadto prowadzeni szkolenia dla kierowców w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych ADR. Doświadczenie zawodowe w zakresie przepisów dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych (kontrole drogowe, udział w charakterze członka komisji w egzaminach na Doradcę ds. Bezpieczeństwa w przewozie towarów niebezpiecznych, wykładowca). Prowadzenie szkoleń dla funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej oraz Służby Celnej z zakresu transportu drogowego, przewozu towarów niebezpiecznych, czasu pracy. Prowadzenie szkoleń zawodowych dla kierowców – kwalifikacja wstępna, szkolenia okresowe. Prowadzenie kursów dla instruktorów nauki jazdy w zakresie bezpieczeństwa oraz przepisów PRD.

Karolina Szyda

Absolwentka Akademii Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie na specjalizacji Technologie Chemiczne w Energetyce oraz Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie na specjalizacji Technologia Ropy Naftowej i Gazu. Odbyła staż m.in. w Grupie EDF – Elektrociepłownia, Rafinerii Trzebinia S.A., Grupie ORLEN, Grupie LOTOS S.A, Rafinerii Gdańsk itd. Pracownik Centrum Likwidacji Szkód PZU SA. Specjalista w zakresie ubezpieczeń z sektora naftowego, gazowniczego, chemicznego oraz górnictwa. 

Radca prawny Andrzej Krysta

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego broniąc pracy magisterskiej przygotowanej pod kierunkiem Prof. dr hab. Andrzeja Zolla zatytułowanej: Przestępstwa przeciwko mieniu z użyciem przemocy wobec osoby lub groźby jej użycia w polskim prawie karnym, na tle zmian w ustawodawstwie. W latach 2008-2012 odbywał aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, zakończoną zdanym egzaminem radcowskim.
Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych (sprawy sądowe i pozasądowe, umowy w obrocie gospodarczym, opinie prawne), obsłudze prawnej procesu tworzenia, podziału, łączenia i przekształcania spółek prawa handlowego, prowadzeniu spraw w postępowaniu upadłościowym i naprawczym oraz obsłudze prawnej rynku nieruchomości. Andrzej Krysta posługuje się bardzo dobrze językiem angielskim, w tym prawniczym (opiniowanie i sporządzanie umów oraz innych dokumentów prawnych) oraz bardzo dobrze językiem włoskim i językiem francuskim. www.mrozkrysta.com.pl

Adwokat Kinga Duduś

Ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim. Ukończyła trzy letnią aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie, zakończoną egzaminem adwokackim złożonym przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Sprawiedliwości. Wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie. W ramach prowadzonej działalności posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych, sprawa z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa karnego oraz sprawami z zakresu upadłości konsumenckiej. Dziedziną prywatnych zainteresowań pozostają zagadnienia związane z spawami z zakresu prawa pracy oraz prawem transportowym.         

Adwokat Monika Ćwik

Ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła trzy letnią aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie,  zakończoną egzaminem adwokackim złożonym przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Sprawiedliwości. Wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie. Prowadzi własną Kancelarię Adwokacką w Rzeszowie. W ramach prowadzonej działalności posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych, spraw z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa karnego, prawa pracy oraz sprawami z zakresu upadłości konsumenckiej. Dziedziną prywatnych zainteresowań pozostają zagadnienia związane ze sprawami odszkodowawczymi z uwzględnieniem wypadków komunikacyjnych, błędów medycznych oraz odszkodowań poszkodowanych w wyniku czynów niedozwolonych.

Adwokat Zuzanna Bromke-Sajdak

Ukończyła Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie (KUL), Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Kierunek: Prawo oraz Centrum Prawa Amerykańskiego przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (studia podyplomowe z zakresu amerykańskiego systemu prawnego). Odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. Od lat prowadzeni Kancelarię Adwokacką. Specjalizacje: prawo ubezpieczeniowe, prawo pracy, prawa karne. Reprezentacja przed sądami i urzędami, udział w negocjacjach, bieżące koordynowanie funkcjonowania firmy. Biegle posługuje się  językiem angielskim (Certificate in Advanced English – CAE)
oraz komunikatywnie językiem francuskim.

Kinga Chodorek

Ukończyła: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, kierunek: Ekonomia, specjalność: Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze oraz studia licencjackie specjalność: Przedsiębiorstwo w gospodarce regionalnej, a także Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, kierunek: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Doświadczenie zawodowe nabyła pracując m.in. jako Specjalista ds. obsługi szkód komunikacyjnych w Centrum Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU S.A. oraz Generali TU S.A.

Paulina Surowiec

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Specjalność: Zarządzanie w Administracji Publicznej; dyplom z wyróżnieniem. Wieloletni pracownik PZU SA. Stanowiska: Starszy Specjalista ds. Kontroli Ewidencji Umów, St. Specjalista ds. Obsługi Sprzedaży, St. Specjalista ds. Obsługi Dokumentacji Stanowiącej Rozliczenie Produkcji.

Zakres obowiązków m.in:

▪ przygotowywanie raportów i zestawień dotyczących wyników sprzedażowych i portfeli klientów

▪ przyjęcie i weryfikacja dokumentacji ubezpieczeniowej

▪ obsługa i rejestracja dokumentów szkodowych i umów ubezpieczenia w systemie

▪ zarządzanie podręcznym archiwum

▪ telefoniczna obsługa klienta oraz posprzedażowa korespondencja

▪ współpraca z Pionem Sprzedaży, Księgowością i Windykacją

▪ redagowanie pism do urzędów (sądów)

▪ współpraca z urzędami i organami ścigania

▪ obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej