Kontakt - Galicja Brokers, ubezpieczenia flot, OC, AC, OC przewoźnika, OC spedytora, likwidacja szkód.

Kontakt

Masz pytania? Jesteśmy po to, aby pomagać. Skontaktuj się z nami w dowolny sposób.

Zapraszamy do kontaktu

odpowiemy na wszelkie pytania

GALICJA BROKERS SP. Z O.O.
ul. Krakowska 41, 32-050 Skawina

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy, wysokość kapitału zakładowego sześć tysięcy zł, kapitał wpłacony w całości.

REGON: 363418043
NIP: 6762499248
KRS: 0000595357

UL. KRAKOWSKA 41, 32-050 SKAWINA

575 419 451 lub 575 511 583

Formularz kontaktowy:

    Potwierdzam zapoznanie się z Polityką prywatności i ochrony danych osobowych (RODO) na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.