Udostępnij:

Przewoźnik odpowiada za zanieczyszczenie towaru w wyniku niedokładnego umycia cysterny przez  certyfikowaną myjnię.

Miło mi poinformować, że Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy zasądził od Towarzystwa Ubezpieczeń na rzecz przewoźnika reprezentowanego przez zespół radców prawnych Galicji Brokers  całość żądanej kwoty tj. 40 000 EUR z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od listopada 2023 r. do dnia zapłaty oraz 14.395,00 zł kosztów sądowych.

W 2023 r. przewoźnik transportował w cysternie płynną substancję do produkcji środków farmaceutycznych i kosmetycznych. Pomimo umycia cysterny w certyfikowanej myjni zatwierdzonej przez nadawcę, na rozładunku okazało się, że towar został zanieczyszczony pozostałościami z poprzedniego transportu i nie nadaje się do dalszego wykorzystania. Ponieważ przewoźnik zapłacił za całość towaru poszkodowanemu, roszczenie regresowe zostało skierowane do Towarzystwa Ubezpieczeń z policy OC przewoźnika w ruchu międzynarodowym. Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania uzasadniając, że przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności w przedmiotowej sprawie, ponieważ cysternę umył w myjni certyfikowanej zatwierdzonej przez nadawcę towaru.

Sąd w całości podzielił argumentację pełnomocników przewoźnika, że jego odpowiedzialność na podstawie art. 17 ust. 1 Konwencji CMR oparta jest na zasadzie ryzyka, a nie winy, co oznacza że nie uwalnia się on od odpowiedzialności za zanieczyszczony towar w transporcie.

Radca prawny Jerzy Klimkowski

Przeczytaj: