Udostępnij:

Ponad 2 ‰ alkoholu we krwi na A4. Na szczęście obeszło się bez ofiar!

Ponad 2 ‰ alkoholu we krwi na A4. Na szczęście obeszło się bez ofiar!
A jak się kształtuje odpowiedzialność karna i ubezpieczeniowa?
Kierowco prowadząc pojazd pod wpływem alkoholu narażasz się na odpowiedzialność cywilno-karną!
Art. 178 a § 1. Kodeksu karnego stanowi, że „Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. Kierowca dodatkowo straci prawo jazdy na minimum 3 lata.
W przedmiotowej sprawie doszło również do zniszczenia zestawu oraz być może przewożonego towaru. Standardowe ubezpieczenie autocasco oraz OCP nie pokrywa szkód spowodowanych przez kierowcę będącego pod wpływem alkoholu. Wszystkie szkody na pojedzie oraz w towarze będzie musiał pokryć właściciel z własnej kieszeni, w tym koszty wyciągania i holowania zestawu.
Galicja Brokers oferuje ubezpieczenia z rozszerzonym zakresem ochrony ubezpieczeniowej!

Przeczytaj: