Udostępnij:

Nie zawsze winnych przewoźnik uszkodzenia towaru ❗

✅Miło nam poinformować, że w dniu 31 maja 2021 r. po dwóch latach procesu, Sąd Rejonowy w Warszawie XV Wydziała Gospodarczy zasądził od międzynarodowej firmy spedycyjnej na rzecz naszego klienta pełną kwotę wraz z odsetkami i kosztami sądowymi – w związku z brakiem płatności za kilkukrotny przewóz towarów z Włoch do Polski. Pozwany utrzymywał, że w jednym z transportów doszło do uszkodzenia komponentów medycznych. Radca prawny Jerzy Klimkowski reprezentujący przewoźnika wykazał, że do szkody doprowadzono na magazynie odbiorcy oraz, że nie dochowano obowiązków należytego zgłoszenia reklamacji uregulowanych w Konwencji CMR.

????Zgodnie z art. 17 ust. 4 Konwencji CMR przewoźnik jest zwolniony od swej odpowiedzialności, jeżeli zaginięcie lub uszkodzenie towaru powstało ze szczególnego niebezpieczeństwa wynikającego z: manipulowania, ładowania, rozmieszczenia lub wyładowania towaru przez nadawcę lub przez odbiorcę; Natomiast art. 30 ust. 1 stanowi, że: jeżeli odbiorca przyjął towar, nie sprawdziwszy wraz z przewoźnikiem jego stanu albo nie zgłosiwszy przewoźnikowi zastrzeżeń wskazujących ogólnie rodzaj braku lub uszkodzenia najpóźniej w chwili dostawy, jeśli idzie o widoczne braki lub uszkodzenia albo w siedem dni od daty dostawy, nie wliczając niedziel i dni świątecznych, jeśli idzie o braki lub uszkodzenia niewidoczne – domniemywa się, jeżeli nie ma dowodu przeciwnego, że otrzymał towar w stanie opisanym w liście przewozowym. Zastrzeżenia przewidziane wyżej powinny być dokonane na piśmie, jeśli idzie o braki lub uszkodzenia niewidoczne.

Przeczytaj: