Ryszard Bednarski

Specjalista w zakresie poprawy bezpieczeństwa i oceny ryzyka we flotach samochodowych, prawa ubezpieczeniowego, likwidacji szkód.